✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and

در مورد تغییرات عمده در کبوتر بازی و کبوترداری صحبت کردیم  "اصالت و صلابت "  امیدواریم عزیزان بتوانند با توجه به نکاتی که توصیه شد یک استاندارد صحیح برای بام خود تعریف و تعیین کنند .کبوتران هر دو روش نگهداری و پرورش"روش عشق بازان" و روش اهالی گرو مسابقه" را میشود با هم ادقام نمود و در ادامه ذکر میشود که احتیاج به تجربه بالایی ست تا بتوان بدین امر"تلفیق کبوتران دو روش " دست یافت . تجربه اعم از نگهداری و حفظ نسل هر دو نوع کبوتر در دو روشی که وجود دارند ، و سپس ادقام آنها با هم و در نتیجه در طی چند نسل کبوتران عالی پروازی که در استاندارد بام میشود گنجاند را بدست آورد .

قابل ذکر است ؛از کبوتران عشق بازی میشود براحتی کبوتران اهالی گرو مسابقه که پرواز خوبی دارا هستند را بدست آورد و سپس با آنها "نسل دوم" کار تکثیر را بدرستی ادامه داد.

به عبارتی با کبوتران نسل دوم"کار را ادامه و دیگه با کبوتران نوع اول کاری نداشت و آنها را بایگانی نموده تا دوباره شرایط استفاده از آنها پیش آید .

بعضاً در فرصت های بعدی در تکثیر از آنها میتوان مجددا استفاده نمود در حقیقت موقتا کنار گذاشته میشوند . از کبوتران متعلق به عشق بازان میشود کبوتر گرو مسابقه را تولید نمود بر عکس از کبوتر نوع اهالی گرو ، کبوترعشق بازی را یا نمیشود تولید نمود و یا سخت تر میشود کبوتران عشق بازی را از نسل های بعدی آنها بدست آورد . شدنی ست ولی سخت تر است .

چون تغییر ژنوم و تثبیت در اثر تکثیر مداوم با نسل دوم به بعد وقتی بیش از اندازه ادامه پیدا کند ، نتیجه کار برای بدست آوردن نسل اول عشق بازی سخت میشود و نسل های بعدی تثبیت میگردند.

وقتی مدام نسل های اولیه را با هم پاجفت قرار بدهید ، تغییراتی که از نسل سوم به بعد ایجاد میشود ، تثبیت نسل مجسوب میشود و کار را برای احیاء نسل اول سخت میکند

درست کردن و برگرداندن نسل اول که احیاء نسل اولیه محسوب میشود آسانتر است.

کبوتران گرو مسابقه رو میشود بعد از چند سال کنار گذاشت و از رده خارج نمود که دلایل خودش رو داره منجمله این دلایل کم شدن عمر پرواز چنین کبوترانی است .

ولی یک کبوتر عشق بازی رو خیر نباید از رده خارج نمود.

وقتی کبوتران پروازی نوع دوم رو بدست آوردیم کار رو با آنها ادامه میدهیم برای گرو مسابقه، باید توجه داشت ، بیان شد : چنین کبوترانی با ادامه تکثیر با هم نوع خود در طی سالهای متمادی به خاطر ضعیف شدن عمر پرواز و نیز بدن که رو به تحلیل میرود و ضعیف میشود ،که در اثر تثبیت صورت میگیرد ، دیگر کارایی خود را برای احیاء نسل اول از دست میدهند .

مثال: اگر از کبوتران عضلانی با گوشتی ، کبوتران دوگانه اکتسابی تولید شده باشند ،بطور مثال نسل کبوتران به مرور در طی چند سال مثلا 5 سال با عضلانی ها تلفیق گردد ، بدن آنها به مرور ضعیف شده و ادامه پیدا میکند ، بقدری ضعیف میشود که تبدیل به کبوتران پشت به خواب میشوند.  "کبوتر یک لایی و فرک" و برعکس ، کبوتران گوشتی و یا بدن دار عضلانی  "دوگانه ترکیبی " با درصد بالای گوشتی به مرور وقتی با هم تلفیق بشوند تبدیل به کبوتران گوشتی کاملمیشوند.و چنین کبوتران گوشتی را باید یاد پرواز داد و خواب کمتر چون در خواب مجدداً گوشت بدن آنها برمیگردد

برای مهار چنین کبوترانی که فرک یک لایی شده اند برای اینکه بتوانند در پرواز کارایی داشته باشند میبایستی کمتر راهی آسمان بشوند و یا موقع گرو مسابقه و روز مهر پر بسته هوا برن و روز اصلی پرها "تیزه ها"باز شده و بروند و ساعت واقعی خودشون را رکورد بزنند .

اگر تعداد آنها بالا برود که معمولا کبوتر داران سنگین باز تعداد اینگونه کبوترانشان زیاد ست . در قرارداد بطور توافقی می نویسند روز مهر آنها رو پرواز ندهند و یا یک روز پرواز دهند آنهم قبل از روز مهر و روز مهر خواب دهند با عنوان این مطلب در قرارداد : در طی سه روز پای آب و دان کافیه کبوتر یک روز هوا بره و روز مهر خواب باشه کافیه ! اینگونه کبوتران به خاطر ضعیف بودن ، پشت به خواب محسوب نمیشوند ؟ حرف و عقیده ای بسیار اشتباه . حتما پشت به خواب محسوب میشوند .

کبوتر از یک روز تا پنج روز خواب داده شود روز شروع پرواز پشت به خواب محسوب میشود . بدین ترتیب کبوتردار مجبور میشه از آنها اینگونه رکورد بگیرد .

امروزه بسیاری رو بنده میشناسم که با اینگونه روش ،کبوتران گرو مسابقه ای که دارند را پرواز میدهند ، و وقتی عمر پرواز چنین کبوتران تمام میشود ، آنها را به علاقمندان هبه"هدیه" میدهند و یا میفروشند و علاقمند بدونه اینکه بداند چه کبوتر ی با خصوصیت پروازی رو تهیه کرده اند ، وارد تکثیر شده اما با روش صاحب اولی آنها رو پرواز نمیدهند و در نتیجه می بینند :

نسل ، کبوتری که بدست آورده اند بسیار ضعیف اند

پس وقتی ما متوجه دو نوع کبوتر در دو نوع روش نگهداری بشیویم ، سعی میکنیم با تجربه ای که در مورد آنها داریم استاندارد بام خود را تعیین و تعریف کنیم

هیچوقت کبوتر عشق بازی خود را وقتی در رسته ای کامل ست از دست ندهید چه گوشتی باشد چه عضلانی و یا اکتسابی دوگانه ، همیشه بکار ما میخورند در تکثیر . گاهی دیده شده کبوتر عشق بازی ساعت ضعیف داشته اما جوجه و نسل پروازی نابی رو تحویل داده، اصالت و صلابت در عشق بازی خیلی کارایی دارد .

این اصالت و صلابت زیبایی سر و صورت یک کبوتر نیست و زیبایی سر و صورت در آخرین مرحله گزینه اصالت وصلابت یک کبوتر برای ما باید قرار بگیرد .

چنانچه گفتیم و یک بار دیگر تذکر میدهیم به خاطر تغییرات آب و هوایی و نگهداری و پرورش ، در مناطق جغرافیایی که با هم بسیار متفاوت هستند ؛ زیبایی کبوتر ایرانی در سر و صورت کم شده ست و در دست برخی کاملا از بین رفته ست اما اصالت و صلابت آنها در رسته ای که بدان تعلق دارند همچنان باقی مانده است . کبوتر در هر دو نوع عشق بازی و گرو مسابقه اگر اصالت و صلابت نداشته باشه ساعت هم نخواهد داشت کبوتر عشق بازان و اهالی گرو مسابقه هر دو باید دارای اصالت وصلابت بالای یک کبوتر بلند پرواز ایرانی را دارا باشند ، وگرنه علاقمندانی که کبوتران آنها ، این فرم اصلی را از دست بدهند خاطر جمع باشند در آینده به مشکل برخواهند خورد .

اصالت و صلابت در ایستایی ، در خالی که به رسته مشخصی تعلق دارد ، به عبارتی تمامی موارد قانون وابستگی را یک جا باید دارا باشند اصالت و صلابت کبوتر بلند پرواز ایرانی را دست کم نباید گرفت در هر دو روش کبوتر داری در بلند پرواز و به روش ایرانی .نر خال پیس سیاه