محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi???????????? Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran

اصطلاحات و واژگانی که در روش کبوتر داری ایرانی استفاده میشود

واژگان و اصطلاحاتی در کبوتر داری ایرانی وجود داره که در هیجیک از فرهنگ لغات فارسی تا کنون دیده و نوشته نشده و به جزء علاقمندان به کبوتر بلند پرواز ایرانی که بصورت عامه مورد استفاده قرار میگیرد کسی از آنها خبر ندارد اصطلاحات سطوح و ارتفاع پرواز کبوتران بلند پرواز ایرانی در آسمان 1 - تنگه بام شروع پرواز کبوتر در سطح و ارتفاع پائین و پرواز در اطراف و نزدیک بام را تنگه بام میگویند میکند ، ارتفاع پرواز در این سطح از شروع تا حداکثر بیست 20 متر ست 2 - ماله کشی کبوتر در سطح پائین ، تنگه بام آنقدر دور های قمری میزد و یا اطراف بام بصورت جلو و عقب رفته ، پرواز میکند ، تا بتواند راه مناسب نشستن را پیدا کند سپس اقدام به نشستن میکند 3 - میان طو سبک ارتفاع و سطح پرواز بالاتر از تنگه بام ،میان طو سبک تا ارتفاع 100 تا 150 متر ست 4 - میان طو سنگین که از 150 متر شروع و تا 300 متر نیز افزایش پیدا میکند 5 - پولک زدن که کبوتر را فقط وقتی در آسمان بصورت پولک فلس ماهی یا پولک دوزی بر روی لباس های سنتی و مجلسی که گاهی نور چشمک زن از خود نشان میدهد میتوان مشاهده نمود، از 300متر تا 800 متر، کبوتر در این سطح ارتقاع پرواز میکند 6 - مایه یعنی دیگه کبوتر از 800 متر به بالا با چشم غیر مسلط قابل دیدن نیست هیچ یک از این اصطلاحات برای ارتقاع گرفتن کبوتر در سطوحی که نام برده شده ست در لغت نامه فارسی ای تعریف نشده ست نام خال ها غارا ، "سوسکی" - خال سار - "خال ارده ای" - شازده. شازده به خالی ما اطلاق میکنیم که با واژه شازده در لغت نامه ها و تعریف آن بسیار متفاوت ست معنای شازده در لغت نامه دهخدا و ویکی پدیا: شازده. (غیر رسمی، عامیانه، مزاح آمیز، تعنه آمیز، تمسخر آمیز، تحقیر آمیز) شاهزاده . توضیحات: اگر چه واژۀ «شازده» مخفف «شاهزاده» است، و در بعضی مواقع معنی حقیقی «شاهزاده» را القاء می نماید , همچون در نام «باغ شازده» در ماهانِ کرمان بطور کلی فارسی زبانان از «شازده» بعنوان واژه ای مزاح آمیز، تعنه آمیز، تمسخر آمیز و تحقیر آمیز استفاده می کنند. قابل توجه است که هیچ شاهزادۀ حقیقی بطور مستقیم «شازده» خطاب نمی شود، مگر بوسیلۀ دوستان صمیمی و نزدیکانش. صرف نظر از کودکان خردسال که گاه برای ابراز محبت «شازده کوچولو» خطاب می شوند در بین عموم چنین رایج است که افراد مغرور، لوس، بی لیاقت و بی عرضه را «شازده»، «شازده آقا» (اگر این شخص مرد باشد) و «شازده خانم» (اگر این شخص زن باشد) خطاب می کنند. در بین گروهی از مردم، جوانان مرد زن نما و یا همجنسگرا را نیز «شازده» می نامند، که مترادف آن در زبان انگلیسی واژۀ «queen» است؛ معانی اصلی «queen»، «ملکه» («پادشاه زن») و «همسر پادشاه» می باشند شازده ، جوان یک خاندان اشرافی از قاجار ، را میگفتند ولی ما به کبوترهایی اطلاق میکنیم که مشخص شده چه کبوترانی را نام می بریم که به هیچ یک از خاندان اشرافی ربط پیدا نمیکند کبوتر شازده رنگینه خال اش اینگونه روی بدن نقش بسته ست : انواع مختلفی را شامل میشود ، کبوتر شازده تیزه ها و دُم کاملا سفید ست و سپس رنگینه خال فقط روی گردن تا شروع دُم خود را نشان میدهد که گاهی خال بر روی سر و صورت بصورت لکه هایی دیده میشود مثال: شازده قرمز ، شازده سبز ، شازه پیس ، شازده سرور معنای واژه هم رو این واژه توسط شادروان علی اکبر دهخدا در نسخه اصلی لغت نامه آمده و بصورت ذیل تعریف گردیده ست. هم رو. [ هََ رَ / رُو ] (نف مرکب ) همراه و همسفر و رفیق . (آنندراج ). هم رو. [ هََ ] (ص مرکب ) روبه رو. هم صورت . (آنندراج ). هم رو = موازی هم رو ، "یک شکل" واژه ای ست که جزوء اصطلاحات کبوتر داری محسوب میشود ، میتوانیم بگوییم ، یک شکل بودن یک جفت کبوتر در رنگینه خال"موازی" این اصطلاح کبوتر داری "همرو" بهترین واژه ، برای کبوترانی که در خال یک شکل هستند و اطلاق میشود در قدیم ، وقتی شخص کبوتر دار ، کبوتری را به کسی امانت میداد و بعد شخص کبوتر دیگری را که کاملا شکل آن کبوتر بود ، را به جای کبوتر اصلی به امانت دهنده ، بر میگرداند ، شخص و صاحب کبوتر به وی میگفت ، کبوتر را "هم رو " آوردی ، یعنی درست شکل کبوتر ی که برده بودی رو آوردی ، یک کبوتر دیگه رو که کاملا شکل اون کبوتر هستش رو شخص امانت گرفته برگرداند میشود کبوتر هم رو پاجفت وقتی فصل تکثیر "تن زدن یک جفت کبوتر" میرسد کبوترداران میگویند پا جفت ها. رو انتخاب باید کرد ، یعنی نر و ماده هایی که برای جفت زدن لازم داریم رو باید انتخاب کرد اصطلاح کبوتر داری را باید خوب شناخت و از آن به نحو احسنت استفاده نمود اصطلاحات در مورد جوجه ها : موقعی که جوجه سر از تخم در میاورد ، پورز طلایی رنگی روی بدن جوجه دیده میشود و برخی رسته ها چنین پورز طلایی را بر روی بدن ندارند همچون کبوتران سرور ، به چنین حالتی موکل بودن میگویند ، موکول در فرهنگ اصطلاح عامه فارسی به معنای کسی ست که دارای مو بر روی بدن نیست جوجه ای که بعد ازچند روز شروع به رشد پرهایش میکند را میگویند جوجه سیخو زدن رو شروع کرده ، یعنی پرهای در حال رشد کاملا قابل مشاهده شده ست و بعد از اینکه پرهای سیخو کاملا بلند بشود و جوجه کبوتر کامل بدنشون از پر پوشانده بشه ، را میگوییم ، جوجه کبوتر ، گرده شده ، جوجه گرده شده وقتی جوجه از زایشگاه ، جفت خان یا جفتخون از پدر و مادر جدا بشوند ، بهشون میگن جوجه کنار تر ، یا کنار خیس و وقتی اولین شه پر ، تیزه جوجگی را میاندازند ، به این تیزه اول شه پر میگن ، پرچاقی جوجه انداخته وقتی جوجه ها شروع میکنند به تیزه اندازی ، که از اولین تیزه شه پر شروع میشود تا دهمین تیزه که شاه پر محسوب میشه ، جوجه را. جوجه یک پره تا جوجه ده پر به کنار تعریف میکنند وقتی جوجه آخرین تیزه خود را میاندازد ، گفته میشه جوجه مفلق شده تیزه ها تیزه های کبوتر شامل ده تیزه اصلی و 13 پر کنار آنها تا بدن که به هرومی ها یا ته پرها نامیده میشوند تیزه های اصلی که شش تیزه اول را شه پر ، و چهار تیزه بعدی را شاه پر مینامند روی بال کبوتر و در زیر شه پر تا سه پر تیزه های وجود دارد ، به تعداد همان شه پر تا شه پر به تعداد ده عدد که به پشت پری معروف هستند و در کنار این ده پشت پری ، سه تیزه باریک قرار گرفته که به ملخک معروف شده ست اصطلاحات کبکی بازی در روش پرواز دادن کبوتران بلند پرواز ایرانی ، روسی وجود دارد به نام کبک کردن ، به عبارتی جهت پرواز سالانه اصلی که تیر ماه محسوب میسود ، تیزه ها و دم کبوتر بهمراه پشت پری ها و زیر و رو دمی ها توسط صاحبان خود کنده شده تا کبوتر در دوران کبک شدن با تغذیه بالا بتواند تیزه و پرهایی که برای پرواز لازم دارد را نو نموده و براحتی دوران پرواز سالانه را طی کند این روش به دو نوع انجام میپذیرد ، که به کبک کول کردن و هرومی دم معروف شده ست در روش کبک کول اول تیزه ها و دم را برای چند روز حداقل 15 روز کامل قیچی میکنند و بعد یک جا آنها را صاحب کبوتر میکشد. در روش هرومی دم صاحب کبوتر اول تیزه های اصلی رابهمراه پشت پری ها میکشد و صبر میکند تا حداقل 25 روز و سپس دم و هرومی ها " ته پرها" را با هم میکشد و صبر میکند تا کامل تمامی پرها به رشد کامل برسد ، این دوران را کبک کردن مینامند شاه پر انتهایی ، تیزه دهم ، وقتی همه پرها رسیده و رشد کامل کند ،در آخرین مرحله رشد میکند ، که این تیزه را میگویند کبوتر هنوز کناره خیس هست دو خواهر و برادر ، یک جفت جوجه را کر هم مینامند ،پاجفت نر ، پدر جوجه ها را ، کوت نر یا کوت پدر و پاجفت ماده را ، کوت ماده و یا کوت مادر مینامند کبوترهای هم جنس گرا ، را ما نمیتوانیم بگوییم پین "ماده"و یا گی "نر" کلمات رایج خارجی که برای هم جنس بازان مرد و زن بکار میرود بلکه براحتی واژه ، کبوتر روء "رو" میگیره را برای این هم جنس گرایی کبوتران بکار می بریم پس اصطلاحات کبوتر داری لغات و واژگانی نیست که در لغت نامه ها کسی تا کنون آنها را تعریف و ثبت کرده باشد ، فقط مختص کبوتر داری و روش ناب کبوتر داران ایرانی در بلند پرواز ست .


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی