محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran

معیار سنجش فنوتیپ ، جهت تعیین اصالت و صلابت برای کبوتر بلند پرواز ایرانی

معنای واژه اصالت :

مترادف اصالت: آزادگی، پاک نژادی، ریشه داری، نجابت، نژاده، وارستگی، صحت

برابر پارسی: نیک نژادی، تبارمندی، نژادگی، به نژادی

معنی اصالت در لغت نامه دهخدا

نجابت و شرافت. (فرهنگ نظام ). اصیل بودن. اصلی شدن.اصیل بودن نسب. ثبات.

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “اصالت” عبارت است از authenticity , genuineness , nobility , originality.

معنای واژه صلابت :

با صلابت (مترادف و متضاد زبان فارسی): محکم ، استوار ، باوقار، باهیبت، صولتمند، موقر ، هیبت‌دار

(متضاد) بی‌صلابت، بی‌وقار، ناموقر

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “صلابت” عبارت است از rigidity , rigor , rigour , solidity.

تعریف زیبایی و زشتی فنوتیپ در غالب اصالت و صلابت در کبوتر داری ایرانی در دو روش جداگانه

امروزه ، در کبوتر داری ایرانی در بلند پرواز ، دو روش برای نگهداری و پرورش وجود دارد

در هر دو روش علاقمندان حرفه ای و مبتدی وجود دارد

1- روش عشق بازی

2- روش کسانی که اصل گرو مسابقه هستند

برای اینکه علاقمندان حرفه ای و مبتدی بدانند در کدام روش قرار دارند میتوانند به سوال ذیل رجوع و پاسخ داده ، تا متوجه بشوند به کدام روش گرایش کامل و یا بیشتری دارند

سوال :

اولین انتخاب شما ، برای کبوتر بلند پرواز ایرانی در فنوتیپ زیبائی ست و یا قدرت پرواز ست

طرز نگرش عشق بازی و اهل گرو مسابقه جهت انتخاب کبوتر :

علاقمندان نگهداری و پرورش کبوتر بلند پرواز ایرانی میتوانند ، با تجربه ای که در طول کبوتر داری خود پیدا میکنند حرفه ای نیز بشوند

پس در هر دو روش گرایش به حرفه ای گری وجود دارد

1 - روش عشق بازی

کسانی که به این روش گرایش دارند ، بر حسب سلیقه ای که دارند ، بیشتر دوست دارند از یک خال بخصوص نگهداری و آنرا پرورش دهند

این افراد اولین نگاه و نگرش خود را معطوف زیبایی خالی که میپسندند میکنند و آنرا بعنوان یک استاندارد برای خود در نظر میگیرند

پس خال مشخصی را بر حسب سلیقه شخصی انتخاب و زیبایی آنرا در فنوتیپ از همه جهات، در نظر گرفته و تمرکز خود را معطوف خال مشخص نموده و بیشترین تلاش خود را برای نگهداری و پرورش آن بکار میگیرند

عشق باز در وهله اول به زیبایی کبوتر بلند پرواز اهمیت میدهد و زیبایی را اولین گزینه و انتخاب و اصل کار برای حفظ و نگهداری اصالت و صلابت یک کبوتر به حساب میاورد

عشق باز ( مبتدی و حرفه ای ) اصالت و صلابت در کبوتر بلند پرواز ایرانی را زیبایی میدانند

سلایق شخصی در این روش مهم ترین و اولین گزینه انتخاب اصالت و صلابت برای یک کبوتر ست

حال باید این سوال را یک عشق باز پاسخ دهد :

اصالت و صلابت در زیبایی برای کبوتر بلند پرواز ایرانی نشان دهنده ژن پرواز قوی ست ؟

میدانیم کبوتر بلند پرواز ایرانی در وهله اول کارش پریدن ست ، ما در گنجه های خود نمیخواهیم کبوتر پروازی برایمان اِشوه بیاد و طَنازی کنه و یا برامون جمیله برقصه تا قبول ش کنیم. کارش پریدن ست

پس در اولین مرحله داشتن ژن پرواز قوی و پریدن ست نه زیبا بودن .

باید به عشق باز و حسن سلیقه آنها احترام گذاشته شود به همین دلیل سوالات پیرامون همین مطلب مطرح گردید .

یک عشق باز حرفه ای و مبتدی اولین گزینه و انتخاب اش زیبایی یک کبوتر در فنوتیپ (مشخصات ظاهری )ست

2 - روش کسانی که اهل گرو مسابقه هستند

در این روش ،حرفه ای و یا مبتدی ، اولین انتخاب اش پرواز عالی و داشتن ژن پرواز قوی برای یک کبوتر ست

بدونه اینکه در نظر بگیرند کبوتر زیباست و یا زشت ، مهم پریدن کبوتر ست

کبوتر بلند پرواز ایرانی در اولین گام باید دارای ژن پرش قوی باشد ، اما این دلیل نمیشود که دارای اصالت و صلابت و خال زیبایی نباشد

پس چنین کبوتری زیبا و یا زشت فرقی نمیکند ، باید دارای اصالت و صلابت کامل نیز باشد

و نیز یک کبوتر در هر دو روش با در نظر گرفتن داشتن اصالت و صلابت ، باید حتما دارای ژن پرش قوی باشد

پاسخ بله به سوالات ، برای انتخاب یکی از دو روش هست ، نیز به اینکه متوجه بشویم در کدامین روش کبوترداری ما قرار دارد ، روش عشق بازی و یا کسانی که اهل گرو مسابقه هستند

تمامی علاقمندان ، بدونه استثناء ، عشق باز و یا اهل گرو مسابقه کبوتر زیبای پرشی را میپسندند

اما ، باید قبول کرد در این دو روش ، اکثریت و اقلیت وجود دارد ، و حرف آخر را اکثریت میزنند

نمیگوییم اقلیت را باید کنار گذاشت بلکه باید قبول کرد اکثریت در کلیات اجراء روش ها بیشتر دخیل هستند

اکثریت در عشق بازان زیبایی و کسانی که اهل گرو مسابقه هستند پرواز عالی را میپسندند و بعنوان اولین استاندارد بام خود در نظر میگیرند

اقلیت وجود دارند ولی گفته شد اکثریت مبنای پاسخ به سوالات هستند و با احترام به اقلیت ، کار کرد اکثریت بیشتر به چشم میآید

در ادامه باید بدانیم کبوتر ایرانی در بلند پرواز کلا زشت وجود ندارد

متاسفانه باید گفت تعریف زیبایی . و . زشتی در یک کبوتر بلند پرواز ایرانی نیز سلیقه ای شده ست

برای تفهیم بهتر سوالاتی مطرح میشه :

سوال اول : برای تعیین زیبایی و زشتی در اصالت و صلابت یک کبوتر بلند پرواز چه گزینه هایی وجود دارد؟

1 - سلیقه

2- استاندارد

سوال دوم : معیار سنجش و میزان زیبایی و زشتی چقدر ست و چگونه تعیین میگردد ؟

1- زیبایی به مقدار زیاد

2- زیبایی استاندارد

3- زشت

4- زشت و زیبا

در پرورش کبوتر بلند پرواز سلیقه ای رفتار کردن یعنی : کدام روش را برای خود انتخاب کرده اید

عشق باز گزینه زیبایی زیاد و کسانی که اهل گرو مسابقه هستند گزینه های زشت را برای خود در نظر میگیرند

ولی هیچیک توجه ندارند که در روش عشق بازی استاندارد زیبایی و در روش اهل گرو مسابقه زشت و زیبا بعنوان استاندارد وجود دارد

زیبایی بیش از اندازه و خارج از استاندارد کبوتر بلند پرواز را تبدیل به کبوتر نقش و زشتی خارج از استاندارد کبوتر را فاقد اصالت و صلابت میکند

برحسب انتخاب روش ،و پاسخ به گزینه ها مشخص میشود ، علاقمندان باید استاندارد اصالت و صلابت در زیبایی و زشت و زیبایی را در نظر بگیرند ، تا گرایش خود را معطوف صحیح پرورش و نگهداری کبوتران عشق بازی و پروازی کنند

حال در بین گزینه ها ، زشتی و زیبایی نیز گفتیم بعنوان استاندارد وجود دارد

چرا زیبا و زشت نوشته نشد ! و زشت و زیبا عنوان شد ؟

بین کبوتر بلند پرواز ایرانی کبوتر زشت کامل در فنوتیپ وجود ندارد !

تمامی کبوتران ایرانی در بلند پرواز دارای اصالت و صلابت هستند ولی در نشست خال روی بدن و ترکیب سر و صورت ، تغییراتی دیده میشود که مربوط به رسته کبوتری که باید در آن کامل باشد نمیشود

مثال : کبوترهای قرمزی و سرخی وجود دارند که رنگینه خال آنها قهوه ای تیره( قرمزی) و قهوه ای روشن و خوشرنگ (سرخ )ست قرمزی و سرخ

اما بر روی بدن و تیزه ها و دم دارای رنگینه سیاه میشوند ، این خال های اضافی مربوط به پیشینه سیاهی ست که وارد چرخه خون آنها شده و کبوتران فوق تبدیل شده اند به قرمزی و سرخ آتیشی

این خال های سیاه در حقیقت زشتی این دو خال و رسته ست .بنابر این زشتی ، زیبایی را تحت تاثیر خود قرار داده و کبوتر تبدیل به زشت و زیبا شده ست ، نه زیبا و زشت

چنین زشتی خال روی بدن باعث تغییراتی در شکل سر و صورت کبوتر به خاطر پیشینه سیاهی که دارند نیز میشود زشت و زیبا کبوتر شد ! منظور این نیست که زشتی اون مثل غاز و اوردک و کبوتر چاهی ست

خیر اینگونه نیست !

زشتی در کبوتر بلند پرواز مطلب مهمی ست که کبوتر داران باید متوجه آن بشوند

کبوتر داران اهل گرو مسابقه جهت ارتقاء قدرت پرواز ، دست به تلفیق یا بهتر ست بگیم مخالف تن زدن میشوند

مخالف تن زدن باعث تغییرات عمده در فنوتیپ کبوترانی که در اختیار دارند شده ست

مجددا میگم و تکرار میکنم زیبایی در کبوتر بلند پرواز ایرانی موج میزنه و زشتی کبوتر هم که بنده عنوان میکنم مطلب بسیار مهمی ست که وقتی کبوترداران بدان پی ببرند ، چنین زشتی رو در کل کبوتران پروازی خود بوجود بیآورند و یا باید متوجه قوانین زشت نمودن کبوتر ایرانی و ارتقاء صحیح آنها در پرواز بشوند

برای زشت و زیبا نمودن کبوتر بلند پرواز ایرانی فرمول وجود دارد ، که مربوط میشود به قوانین تکثیر اصلح تا فن درست برای ارتقاء ژن پرواز اجراء گذارده شود

زشت نمودن کبوتر بلند پرواز ایرانی نیز دارای قوانین خاصی ست که ارتباط مستقیم به علم زیبا شناختی و تکثیر اصلح دارد

پس زشت در کبوتر بلند پرواز ایرانی وجود ندارد و یک کبوتر پروازی زشت و زیبا ست

اصالت و صلابت باید کامل باشد ، کبوتر عشق بازی دارای اصالت و صلابت و زیبایی ، و کبوتر پروازی کسانی که اهل مسابقه هستند علاوه بر اصالت و صلابت زشت و زیبا

اما باید بدانیم هر دو . اصالت و صلابت زیبایی .و . زشت و زیبای دارای استاندارد هستند

در نتیجه :

1 - زیبایی و

2 - زشت و زیبا سلیقه ای نیست ، استاندارد در هر دو وجود دارد

کسی بر حسب سلیقه عشق بازی خود نمیتواند یک کبوتر سر و صورت پُفکی و دیگری که اهل گرو مسابقه ست ، سر و کله پسته ای و یا ماری و یا ترکیب بدن بخصوصی همچون گرد (جثه کوچک ) و یا دولایی (جثه درشت ) ، گوشتی و یا عضلانی بودن را برای همه علاقمندان تعریف کرده و چنین سلیقه ای را اصالت و صلابت تعریف و تعیین کرده و برای همه تعریف و تعیین کنند

بر حسب سلیقه شخصی ، سرو صورت کبوتر هر چه پفکی تر و یا باریک و پسته ای ، رنگ چشم بدلخواه فرد تعریف شده و نیز داشتن تیزه های مثلا عقابی و یا پاهای سیاه رو (بنفش پور رنگ )و یا کبوتر نباید پا پر و یا مچ پا باشد و کاکول ش حتما باید میخی و دارای فر نباشد ، دراز نباشد و در کل سلیقه فردی استاندارد محسوب نمیشود

یک کبوتر باید دارای اصالت و صلابت و استاندارد برای اینکه کدامین روش را برای بام خود انتخاب کرده اید

توجه داشته باشید انشعابات ریشه ها زشتی که مثال زده شد را باید دارا باشند

زشتی که مثال زده شد در ارتقاء ژن پرواز تاثیر فوق العاده میگذارد ، گفته شد تغییرات جزئی و عمده فنوتیپ در تکثیر ب صورت مخالف و یا تلفیق کردن ب وجود آمده ست و مربوط میشود به روش کسانی که اهل گرو مسابقه هستند تلفیق و مخالف تن زدن دارای قوانینی ست که وقتی ب درستی اجراء نشود کبوتر پروازی درستی تولید نمیشود

تلفیق خال ها وقتی ب درستی انجام شود ارتقاء ژن پرواز را علاوه بر حفظ نمودن اصالت و صلابت میتوان مشاهده نمود

معنای زشتی در کبوتر ایرانی در بلند پرواز را با زشتی مثل یک زن اجوزه اشتباه نگیرید !

و زیبایی را همچون یک قو تصور نکنید !

انتخاب یک کبوتر در هر دو روش داشتن اصالت و صلابت در کبوتر ست

حفظ اصالت و مساعدت به پالایش آن از عناصر خارجی و کمک به تثبیت کامل صلابت جزوء وظایف علاقمندان در هر دو روش ست .

نر اَبرش ، بهمراه نر ابلق قرمزی


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی