محل تبلیغات شما
انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran
بخش دوم : همرو ، هم شکل ، تن زدن "تکثیر "در کبوتر بلند پرواز ایرانی آیا برگشت و حفظ و احیاء خال و ارتقاء کبوتر است؟! مجدداً تکرا میکنیم ؛ در علم زیست شناسی فرگشت وجود دارد ، به عبارتی حفظ و نگهداری و تثبیت ژن در یک جانور فرگشت محسوب میشود
آیا همرو "هم شکل و هم خال" تن زدن ، برگشت به خال اصلی ست؟
متوجه شدیم که طبیعت برای ماندگاری نسل ها هم رو و هم شکل بازآمیزی را جهت حفظ و مقاومت برای جانداران بهترین گزینه در نظر گرفته است.
با انتخاب طبیعی جاندارانی که مقاومت بیشتری را با محیط زندگی خود بدست بیآورند باقی مانده و آنهایی که نمیتوانند خود را با محیط زندگی وفق دهند محکوم به فنا هستند
مطلب را در مورد روش تکثیر همرو و هم شکل در کبوتر بلند پرواز ابرانی بررسی میکنیم تا ببینیم این روش برای این کبوتر مفید ست یا مُخرب ؟
گفته شد به خاطر تثبیت کامل در کبوتر وحشی ( کبوتر چاهی) به خاطر همرو و هم شکل بازآمیزی ؛ وقتی یک کبوتر اهلی به آنها می پیوند در نسل اول میتواند کمی از ژن خود را وارد نموده و نشان دهد و سپس در نسل دوم ژن کبوتر اهلی توان ادامه ندارد و کاملاً محو میگردد
در حقیقت ژن و ژنوم کبوتر وحشی آنقدر قوی شده است که اجازه نمیدهد کبوتر اهلی ژن خود را به نسل های بعدی انتقال دهد
تکثیر بصورت هم رویی در کبوتر وحشی یکتایی را در این جاندار تثبیت نموده ست
تثبیت ژن با تکثیر همرویی "هم شکل تن زدن"در هر جانداری منجمله کبوتر بلند پرواز آنقدر قوی میشود که اجازه نمیدهد ، ژن کبوتر اهلی دیگری که هم خال او نیست ، بتواند در نسل های بعدی کاری صورت بدهد ، ما این رفتار چنین کبوتران اهلی را در تکثیر ، قفل شدن کبوتر در خال مینامیم .
وقتی روش همرو و هم شکل تن زدن در طی سالیان متمادی ادامه پیدا کند مقاومت ژن و ژنوم در اینگونه کبوتران آنقدر قوی میگردد تا به حدّ و اندازه کبوتران وحشی شود
چنین کبوتری هیچوقت اجازه نمیدهد ما تحوّلی که برای ارتقاء نسل احتیاج داریم را مشاهده کنیم
بین کبوتران بلند پرواز ایرانی غالب و مغلوب وجود دارد
هر کدام از این دو کبوتری که غالب و یا مغلوب هستند ،در تکثیر ، همرو و هم شکل تن بروند (فرقی نمیکند چه دو عالب و یا دو مغلوب باشند) نسل آنها در همرویی و هم شکلی در حقیقت قفل میشود
باز کردن قفل هم رویی نگوئیم سخت ولی حتماً غیر ممکن ست !
در حقیقت آنچه که تخریب نسل محسوب میشود و طبیعت میبایستی نسل های ضعیف را از بین ببرد انجام نمیشود چرا؟
کبوتری همرو قفل شده اهلی با نگهداری و پذیرایی صاحب خود اجازه به طبیعت نمیدهد تا با انتخاب طبیعی تلف شود و از بین برود
در نتیجه نسل همچنان قوی ( ضعیف از نظر ما) ، حفظ و نگهداری میگردد
در نتیجه تقویت ژن در کبوتر همرو ، و بازآمیزی مجدد آنها با خال های مشابه ، توسط صاحب خود همچنان ادامه می یابد
تقویت ژن در نسل های بعدی کبوتران همرو اهلی . مثل تکثیر هم رو و هم شکل در طبیعت و در کبوتران وحشی" کبوتر چاهی" است و بین کبوتر بلند پرواز ایرانی کبوتران همرو قویی بوجود آمده است
نسل های ضعیف توسط پرورش دهندگان در بلند پرواز به هر ترتیبی که خود صلاح میداند از رده خارج میگردند
کاری که طبیعت برای نسل ضعیف انتخاب میکند ، از بین بردن ضعیف هاست و کاری که پرورش دهندگان چنین کبوترانی میکنند ، رد کردن آنها است !
پرورش دهندگان کبوتر خراب در حقیقت وقتی نسل خراب را رد میکند به عبارتی مثل طبیعت زفتار میکنند با این تفاوت که کبوتر ضعیف معدوم نمیشود فرد میشود .سپس نسل های ضعیف و خراب دست سایر علاقمندان افتاده و مجدداً همچنان نسل ضعیف نگهداری و پرورش داده میشود
تثبیت و درست شدن خال ها ، چه غالب و یا مغلوب در قدیم صورت گرفته ست و بوجود آمده اند
امروزه شاهد هستیم علاقمندان میگویند !
قدیم کبوتر ساعت سنگین نبود که البته این طرز تفکر درست نیست
بود و امروزه از همان نسل های قدیم هست که توان آوردن ساعت سنگین را دارند ، چون روش رسیدگی و نگهداری و پرواز دادن پیشرفت کرده است
چنین روش های ارتقائ یافته را هر کسی نمیداند .
دلیل ش را هنوز اکثریت کبوتر داران متوجه نشده اند که چرا قدیم ساعت ها آنچنان قوی نبود و یا بهتر ست گفته شود کم بود
دلیل ؛
کبوتر داران قدیمی ریشه اصلی و انشعابات آنها را(غالب و مغلوب) در یک خال مشخص نگهداری میکردند و بوجود آوردند
گرو مسابقه بروش امروز متداول نبود تا کبوترداران توان واقعی کبوتران خود را نشان دهند
سپس به مرور کبوتران به هر صورتی که فکر میکنید به دست همه و عموم مردم افتاد
سایرین توانستند با روشهای گوناگون این کبوتران را تکثیر کنند
گاهی در اثر نداشتن جفت مناسب که خود این امر باعث پیشرفت نسلی که درست کردند شد (مخالف تن زدن)
دلیل دیگر سلیقه ای تکثیر کردن که نسل کبوتر قدیم را گاهی خوبتر و بیشتر مواقع خراب تر میکرد
درصد خراب کردن در روش مخالف تن زدن بیشتر از بهتر شدن است ، فرمول دارد و اگر کسی این فرمول را اجراء نکند درصد حراب شدن کبوتر ها بالا میرود
دلیل بعدی فروش نسل های قدیمی به کبوتردارانی که حرفه ای و گرو بند بودند اما بروشهای بسیار سخت گیرانه تر .
این افراد چون اولین گزینه برایشان ثبت رکورد وساعت خوب تا عالی بود و هست ، چون وارد رقابت سخت میشدند و میشوند
ارتقاء ساعت درصدش% ش بالاتر رفت
متاسفانه با رد کردن و تصفیه کبوتران خراب توسط این افرادی که اهل گرو مسابقه بودند و هستند ، مجدداً کبوتران خراب نصیب علاقمندان مبتدی و بی اطلاع از تکثر صحیح شد و میشود و سیکل بالای کبوتران خراب همچنان ادامه یافته است.
همچنان شاهد اینکار نابخردانه هستیم . در ادامه روش مخرب همرو تن زدن را بیشتر توضیح خواهیم داد .

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی