محل تبلیغات شما
✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran*حسن پرسادمهر: فرگشت چیست *تعریف فرگشت در طبیعت*
فرگشت همان رشدو گسترش حیات بر روی زمین است
این فرایند میلیون سال پیش آغاز شده و تا کنون ادامه داشته ست ، فرگشت به ما میگوید که این حجم گسترده از تنوع حیات چطور ممکن شده ست و به ما نشان میدهد که چطور موجودات تک یاخته ای آغازین به میلیون ها گونه مختلف امروزی تبدیل شده اند
بنابر این فرگشت زمانی که با نژاد سگ مثل نژاد ژرمن و گریت دین مواجه میشویم پاسخگویه این پرسش میشویم :
این همه تفاوت میان اجداد و اولاد موجودات زنده چطور امکان پذیر ست ؟
برای یافتن این سوال توجه خود را معطوف جانوران میکنیم و دیگر شکل های حیات مثل قارچ و همه گیاهان را کنار میگذاریم
برای این منظور اولین پرشسی که باید به آن بپردازیم اینست:
یک جانور چطور قادر ست به یک گونه ی حیوانی تبدیل شود ؟
ولی سوال سر راست تر اینست که گونه دقیقا چیست ؟
یک گونه به جمعیتی گفته میشود که میتوانند با یکدیگر جفت شده و زاد و ولد نمایند و فرزندانی به وجود آورند که آنها نیز قادر به تولید مثل میشوند
برای فهم این مطلب لازم ست با دقت بیشتری به چند نکته نگاهی بیاندازیم
منحصر به فرد بودن موجودات زنده از طریق تولید مثل و تولد نوزادان جدید و توارث تضمین میشود و البته دومین مفهوم کلیدی انتخاب طبیعی ست
بگذارید از منحصر به فردی یا همان یکتایی آغاز کنیم ، هر جانوری منحصر به فرد و یکتا ست ، این حقیقت اساس فرگشت را تشکیل میدهد
اعضای یک گونه از نظر ظاهری بسیار شبیه به یگدیگرند با اینحال از نظر خصوصیات فردی و شخصیتی تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند
ممکن ست کمی بزرگتر ، چاق تر ، قوی تر ، و خشن تر از دیگر افراد گونه ی خود باشند
خوب دلیل وجود این تفاوت ها چیست ؟ بگذارید کمی دقیق تر به یک جانور نگاهی بیاندازیم هر جانوری از سلول های زنده تشکیل شده ست این سلول ها دارای هسته اند ، این هسته ها دارای کروموزوم اند و کروموزوم ها حاوی DNA هستند و DNA از ژنهای مختلف تشکیل میشود , و این ژنها حامل اطلاعات حیات هستند
ژن ها حامل دستور العمل ها و فرامین برای سلول ها و نیز حاوی صفات و ویژگی های ورژاتی موجود زنده اند و درست همین DNA ست که در هر جانداری را منحصر به فرد میکند
یک تفاوت کوچک در DNA از موجودی با موجودی دیگر باعث بروز تفاوت جزئی در خصوصیات آن موجود میشود
ولی چطور این میزان پر شمار از DNAها به وجود آمده ست
یکی از عوامل کلیدی میزان تولید بیش از حد فرزندان در یک گونه ست در طبیعت معمولا مشاهده میشود که جانداران خیلی بیشتر از آن میزانی که برای بقای گونه لازم ست تولید مثل میکنند که نتیجه آن مرگ زود هنگام بسیاری از نوزادان متولد شده ست
محیط زندگی فرزندان متولد شده غالبا حتی توان فراهم آوردن شرایط برای حیات و رشد آنها را ندارد
این نکته یکی از عوامل ایجاد تنوع فزاینده در یک گونه ست هر چه تعداد فرزندانی که متولد میشوند بیشتر باشد تعداد تفاوت های جزئی بیشتر میشود و این همان چیزی ست که طبیعت به دنبال آن ست وجود تعداد زیاد
تفاوت های جزئی تا حد امکان دومین عامل مهم منحصر به فرد بودن اعضاء گونه ست
انتقال صفات وراثی نیز در گونه منحصر به فرد رخ میدهد
به عبادت دیگر وراثت یعنی انتقال DNA به فرزندان دو عامل مهم در این میان جلب توجه میکنند
باز آمیزی(جفت خوردن و آمیزش ) جهش ژن ها , ترکیب تصادفی DNA دو جاندار را باز آمیزی میگویند
هنگامیکه دو جانور به سمت هم کشیده شده و جفت میشوند ژن های خود را در دو دفعه باز آفرینی میکنند
ترکیب در مرحله اول ، هر کدام جدا از هم سلول های جنسی یا همان گامت را تولید میکنند
اسپرم و تخمک ،هر کدام از گامت ها نیمی از ژن ها را با خود حمل میکنند و با هم ترکیب میشوند
دومین باز آمیزی هنگامی رخ میدهد که یک نر و ماده با هم جفگیری میکنند
در طبیعت هر یک از والدین 50% از DNA خود را به اشتراک میگذارند به بیان دیگر 50% از خصوصیات و صفات توارثی خود را به فرزند منتقل میکنند
این خصوصیات با یکدیگر ترکیب شده و نتیجه آن به وجود آمدن فرزند جدید ست
فرزندانی که به وجود میآیند حاصل در هم آمیزی تصادفی DNA ها و به تبع آن خصوصیات توارثی والدین خود هستند
این امر موجب افزایش تنوع و تفاوت حتی بیشتری درون یک گونه میشود
از سوی دیگر جهش های ژنتیکی نیز در فرآیند فرگشت بسیار مهم اند
جهش یعنی بروز تغییرات تصادفی در ساختار DNA
جهش ها را میتوان به بروز کپی های اشتباه در زنجیره DNA تشبیه کرد
خطاهایی که به سبب تاثیر سموم ، و یا دیگر مواد شیمیایی یا تشعشعات بر بدن جانور ایجاد میشوند
جهش زمانی به وجود میآید که بخشی از DNA تغییر کند
این تغییرات غالبا تاثیرات منفی داشته و اغلب موجب بیماری هایی مانند سرطان میشود
با این حال این تغییرات میتوانند تاثیرات خنثی و یا حتی مثبتی هم داشته باشند
مانند آبی شدن رنگ چشم انسان ها که از جمله ی این جهش های تصادفی ست
در همه موارد جهش ژن باید بر روی گامت ها چه اسپرم و چه تخمک اثر بگذارد
چرا که این DNAی موجود در گامت هاست که به فرزند منتقل میشود
به همین دلیل به هنگام عکسبرداری های اشعه در رادیو لوژی ها اندام های جنسی خود را (انسان )میپوشانیم
در حالی که مابقی اعضای بدنمان در معرض تشعشع قرار دارد
بطور خلاصه در فرآیند وراثت جانوران صفات و خصوصیات فردی خود را در قالب DNA به فرزندان منتقل میکنند
باز آمیزی و جهش ژن ها باعث تغییر در DNA شده ,طوریکه هیچ بچه ای شبیه خواهر و یا برادر خود نیست و به این ترتیب هر فرزند ترکیبی تصادفی از صفات والدین خود را به ارث میبرد
مفهوم کلیدی در اینجا شانس یا تصادف ست ، تمام این فرایند ها مبتنی بر شانس و تصادف اند
باز آمیزی و جهش های تصادفی سبب بوجود آمدن ترکیب های تصادفی صفات و خصوصیات وراثتی در افراد گونه میشود
این امر به نوبه خود باعث ترکیب های تصادفی صفات با یکدیگر , و انتقال آن به نسل های بعدی میشود,
ولی چطور همه این ها را میتوان با سانس و تصادف توضیح داد ? در حالیکه موجودات زنده در انطباق کامل با محیط خود در حال زندگی هستند
بعنوان مثال ک ، مرغ مگس خوار ، و قورباغه ماهی ؟
پاسخ این سوال در گرو دومین عامل کلیدی ماجراست انتخاب طبیعی
هر موجودی در معرض انتخاب طبیعی قرار دارد
تا اینجا آموختیم که هر عضو از یک گونه با دیگر اعضاء تفاوت دارد و اینکه درون یک گونه ی جانوری ، تفاوت های بسیاری وجود دارد
محیط اطراف در زندگی جانوران اثر میگذارد
مهم ترین فاکتور هایی که در انتخاب طبیعی نقش دارند :
مهاجمان ، انگل ها ، دیگر اعضاء جانوران در یک گونه ، سموم ، تغییر در محیط زیست یا آب و هوا ست
انتخاب طبیعی فرآیندی ست که همه جانوران در معرض آن هستند
هر موجودی دارای ترکیبی منحصر به فرد از ویژگی های و خصایص ست ، این مجموعه خصوصیات به جاندار کمک میکند تا در محیط زنده بماند ، یا بسته به شرایط در محیط دوام نیآورد
جاندارانی که ازترکیب ویژگی ها و خصایص مناسب برای بقا برخور دار نباشند توسط محیط گزینش میشوند
آنهایی هم که از ترکیب مناسبی از خصایص برخوردار باشند قادر خواهند بود صفات و خصوصیات وراثتی اصلاح شده خود را به نسل بعد منتقل کنند
به همین دلیل ست که تنوع اهمیت دارد و اینکه چرا جانوران اینقدر تلاش میکنند تا حد امکان فرزندرانی متفاوتی به دنیا آورند
این جانوران با تولید مثل زیاد احتمال بقای دست کم یکی از فرزندان خود را که قادر به عبور از فرآیند انتخاب طبیعی باشد را بالا میبرند آنها شانس بقای خودشان را به حداکثر میرسانند
بهترین مثال در این رابطه را میتوان در میان سهره هایی فنچ دید که در جزیره ای دور دست زندگی میکردند ، این سهره ها معروفترین جانوران در جهان دانش هستند https://youtu.be/mhL8uYsKw3s
این پرندگان بعد از کشف توسط داروین به نام سهره های داروین معروف شدند و این داستان آنهاست :
صدها سال پیش گروه کوچکی از سهره ها احتمالا به دلیل بروز طوفانی عظیم به جزایر گاپالاس در میان اقیانوس آرام کوچ کردند ،محیطی که برای آن دسته از سهره ها کاملا جدید بود
یک بهشت واقعی برای آنها و خوراک فراوان و فاقد هر گونه شکارچی طبیعی
آنها به سرعت و به تعداد زیاد زاد و ولد کردند و خیلی زود تمام جزایر از سهره ها پر شد ، و این بدان معنا بود که منابع غذایی به سرعت در حال کاهش بودند
قحطی بهشت سهر ه ها را تهدید میکرد !
سهره هایی که زمانی دوست یکدیگر بودند به رقیب هم بدل شدند ، این همان لحظه ای ست که انتخاب طبیعی وارد میدان شد
مشخصات فردی و تفاوتهای جزئی به عنوان عوامل موثر در انتخاب طبیعی
در این مورد تفاوت جزئی در منقارهای پرندگان بوجود آمد
تفاوت در اندازه نوک سهره ها باعث شد تا بعضی از آنها از رقابت با دیگر گونه های خود کناره گیری کنند ، انهایی که دارای نوک مناسبتری بودند بهتر میتوانستند کرم ها را از درز شکاف سنگ ها و صخره ها شکار کنند
نوک بعضی دیگر از سهره ها این توانایی را داشت تا دانه ها را بهتر بشکند
در نهایت سهره ها بر اساس زنجیره غذایی ناشی از تاثیر اقلیم در دسته های مختلفی تفکیک شدند
در این طبقه بندی زنجیره غذایی ، سهره های تغییر یافته از رقابت بیشتر برای بدست آوردن خوراک معاف بودند
این سهره ها خیلی زود شروع کردند به جفت شدن با دیگر سهره هایی که در زنجیره غذایی با آنها مشترک بودند ، پس از چندین نسل این خصوصیات بهبود می یابند ، و سهره ها را قادر میسازد تا نهایت بهره برداری از سفره غذایی مربوط به خود را به عمل آورند
تفاوت میان سهر ه ها کرم خوار و دانه شکن به حداکثر میزان خود میرسد ، تا حدی که دیگر نمیتوانند با یکدیگر جفت شوند در نتیجه گونه ای جدید از سهره ها پا به عرصه ظهور می گذارد
امروزه 14 گونه مختلف از سهره ها در جزایر گالاپا زندگی میکنند ، که همه آنها از یک نیای مشترک از سهره های معمولی حاصل شده اند ، فرگشت گونه های جدید را اینگونه به وجود میآورد
از طریق بر هم کنش میان افراد گونه که خصوصیات منحصر به فرد دارند
تولید مثل زیاد از حد فرزندان ، باز آمیزی و جهش ژنتیکی در زنجیره توارث ، و سر آخر انتخاب طبیعی
اما دلیل اهمیت این مسئله چیست ؟
به این دلیل که ما را از تنوع موجود اشکال حیات آگاه میسازد و اینکه چرا موجودات زنده به طور کامل با محیط زندگی خود سازگار هستند
در عین حال فرگشت بر روی تک تک ما هم تاثیر داشته ، هر انسان محصول 3.5 میلیارد سال تاثیر فرگشت ست ، این امر شامل شما هم میشود
پیشینیان شما برای بقا ، جنگیده اند و با محیط تطبیق یافته اند ، بقای آنها به هیچ وجه از پیش معلوم و قطعی نبوده ست
با دانستن اینکه بیش از 99 % همه گونه های موجودات زنده ای که تا کنون به وجود آمده اند و منقرض شده اند ، میتوانیم خود را خوش اقبال و در زمره پیروز مندان فرگشت بدانیم
دایناسورها منقرض و از صحنه زمین محو شده اند ، اما شما زنده اید و دارید این مقاله و سپس فیلمی که در آپارات در همین مورد به زبان اصلی را مطالعه میکنید و خواهید دید .
چرا که شما به شکلی باور نکردنی خاص هستید درست مانند همه دیگر موجوداتی که اکنون زنده اند ، موجودی غیر قابل تکثیر و منحصر به فرد در جهان .https://www.aparat.com/v/1qDiT
 
 
 
 
 
 
افرادی که بازدید کردند
۰
Engagements
ارتقای پست
 
 
پسند
 
 
 
نظر
 
 
اشتراک‌گذاری
 
 
 

 
 

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی