محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran *رفتار شناسی کبوتر بلند پرواز ایرانی* کردارشناسی ، یا رفتارشناسی جانوری علمیست که به مطالعهٔ رفتار جانداران می‌پردازد. این علم یکی از شاخه‌های جانورشناسی به حساب می‌آید.

علم جانورشناسی مدرن که جهشی در پیشرفت شناخت سایر جانداران بوده‌است، از سال ۱۹۳۰ و به‌وسیلهٔ کارل فون فریش، نیکولاس تینبرگن و راد لورنز پایه‌ریزی شد.

از رئوس مباحث اتولوژی، می‌توان به بررسی نحوهٔ تعامل غریزه و محیط در تکوین رفتارهای جانوران، بررسی انگیزش و مطالعهٔ تطبیقی یادگیری و شرطی‌شدن‌ها اشاره نمود. (منبع این نوشته ویکی پدیا است)

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی : دانشمند فیزیولوژیست روسی پولف ، در اوایل سال 1900 مطالعات مهمی بر روی عادات و رفتار جانوران انجام داده است ، که ما کبوتردران ایرانی میتوانیم از تحقیقات این دانشمند در رفتار شناسی کبوتران بلند پرواز ایرانی استفاده کنیم

وی در آن زمان متوجه شده بود جانوران میتوانند ببینند و در مقابل محرکها عکس العمل و واکنش نشان دهند

ما کبوترداران به کرات بین کبوتران بام ، نیز اینگونه محرک ها را انجام داده و دیده ایم که کبوتران به آن واکنش نشان داده اند وی این روش را با تنبیه کردن و پاداش دادن انجام داد و رفتار آزمون و خطای جانوران را ثبت و ثابت نمود که این روش کاملا جواب میدهد

با آزمون و خطا ثبت و ثابت نمود

سپس ثابت نمود که با تحقیقات علمی و مستمر و بطور آهسته میتوان واکنش حیوانات را بر انگیخت ، و به تحلیل جامعی از دریافت حیوانات و عکس العمل آنها رسید

این رفتار به تطبیق نامحدود موجود زنده منتهی شد و تطبیق را مشاهده نمود

وی ثابت کرد که محرک های وارد شده به جانور از سوی حیات پیرامون شان ، به او تحمیل شده ست و جانوران که کبوتر ما نیز شامل میشود ، توانسته اند خود را با آنها تطبیق دهند

در نتیجه جاندار میتواند با محیط زندگی، خود را وفق دهد "تطبیق دهد"

نتیجه این امر در طبیعت بوجود آمدن تنوع بالایی در طرز زندگی جانوران بر روی کره زمین شده ست

امروزه نیز میتوان با رصد کردن جانوران ، "کبوتران" متوجه رفتار شناسی آنها شد و به درک درستی از عادات حیوانات منجمله کبوتر رسید

به عبارتی ، تطبیق پذیری حیوانات را ، در ساده ترین شکل با تحقیقات در واقعیات در "طبیعت" بصورت عینی مشاهده نمود

اهمیت کار این دانشمند فیزیولوژیست از لحاظ درک رفتار و شیوه علمی است ، برای نشان دادن فعالیت های عصبی پیچیده حیوانات در مقابل محرک هایی که همواره موجود زنده تابع شرایط محیطی و بیرونی تحت تاثیر آن قرار گرفته ست

این تحقیقات علمی به خوبی عکس العمل حیوانات را در مقابل محرک های محیطی ثابت کرده و نشان داده ست ،

پوولف در تحقیقاتی که انجام داده ، بر سه اصل پایبند بود

اول - جبر علمی Synthesis

دوم - تجزیه و ترکیب Desterminism

سوم - ساختمانStructure

اول جبر علمی - جبر علمی این اصل میگوید برای علم هیچ چیز ناشناخته وجود ندارد و نشناختن برای علم یعنی وجود نداشتن و نبودن هیچ چیز . در علم پیشرو راه شناخت ، هیچ چیز وجود ندارد که علم نتواند برای آن توضیحی دهد و به شناخت آن نرسد

امروز اگر چیزی را نمی دانیم ، حتم بدانید فردا خواهیم دانست دوم - تجزیه و ترکیب : در این اصل پوولف "پاولف"میگوید ؛ تجزیه و ترکیب کار کرد مغز از ویژگیهای قشر مخ ا ست

مغز ست که بدان یک تحلیل علمی می بخشد

این اصل مفهوم درک کلیات محیط زندگی و درک کار کرد بدن با این کلیات با اجزای بدن و تجزیه و تحلیل آن توسط قشر مخ با اجرای پیرامون محیط زندگی جاندار است

اصل سوم ساختمان علم : کار کرد هر قسمتی از بدن در حیوانات ، کار کرد ساختمان معینی در قشر مخ را نشان میدهد و هر تصویری که از پیرامون و محیط خارجی به نظر می رسد را برای بدن موجود زنده تعریف کرده تا آنرا انجام دهد و بدن بتواند با رفتار درست هم خوانی پیدا کند ، و کامل کننده حرکت و واکنش اندام های مختلف شده و یک هماهنگی کامل را به نمایش بگذارد ، تا بتوانیم آنرا مشاهده کنیم و نیز جاندار بتواند آنرا قبول کند ، و گرنه مغز آنرا رد خواهد کرد

هر موجود زنده ای به سبب فعالیت دستگاه پیچیده عصبی و مرکزی با اجزای بدن خود در ارتباط ست و با محرک های محیطی خود ارتباط مستقیم دارد ، عادت کردن و رفتار نیز نوعی حرکت است ، حرکت اندام های مختلف بدن جانداران در روند زندگی شکل و رفتار بسیار مشخصی را به خود گرفته است ، تا موجود زنده بتواند به سبب آن با وضعیت محیط خود همخوانی و سازش پیدا کند ،بقاء و زندگی به واکنش او ، نسبت به دیگر موجودات پیرامون خود تثبیت گردیده است ،ارگانیزم"حیوان یا جاندار" باید بتواند از خود مقابل دشمنان حفاظت و مواظبت کند ، به اعمال تکثیر بپردازد ، نسل خود را پرورش دهد ، این رفتارها مثال های روشنی ست از عادات و رفتار یک موجود زنده ،

مشاهده کردن عادات و رفتار ارگانیزم "حیوان یا جاندار" با دو روش امکان پذیر ست :

روش اول بسیار ساده ست روشی ست عینی و با مشاهده در طول زندگی و اعمال زیستی ست ، مثل خوردن "پرواز کردن کبوتر" راه رفتن ، تولید مثل کردن

روش دوم کمی پیچیده ست ! مربوط میشود به حرکات خاصی که از خود نشان میدهد

مثل پرواز کبوتران در آسمان ، خصوصا در کبوتران بلند پرواز ایرانی دارای تنوعی بسیار بالایی ست ، بازی زدن و بدونه بازی بودن "طرز بازی زدن ها " گرازه پر شدن و یا عمود پرواز کردن ، دسته پریدن و یا تک پریدن و .

پس نتیجه میگیریم میتوان با محرک هایی کبوتران خود را تربیت کرد ، نگهداری کرد و نوع تکثیر خود را به شانس و اقبال نسپرد و آنرا مدیریت نمود ،

باید مدیریت استاندارد مشخصی را برای کبوتران و بام خود تعریف و آنرا به اجراء گذاشت ، محرک ها رفتار کبوتران را به دلخواه ما تنظیم میتوانند بکنند ، و این محرک ها باید توسط ما کنترل و مدیریت شود .

با اطلاعات علمی و تجربه پیدا کردن"تفحص" ، باید به رفتار و عادات کبوتران خود نگاه کنیم ، تا مدیریت علمی ، کاملی داشته باشیم ، تا بتوانیم از کبوتر و کبوتر داری خود لذت ببریم .********​


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی