محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran                                                                                                              *شمارش صحیح تیزه های اصلی بروش کبوترداری ایرانی دربلند پرواز و موج روی تیزه های اصلی*                                                                                                                                                                                                                                                                                            سلام و درود خدمت علاقمندان به کبوتر بلند پرواز ایرانی ، کلا تیزه های کبوتر بلند پرواز ایرانی را میبایستی طبق اصول و روش ناب ایرانی شمارش نمود       طرز نشست . شکل و فرم تیزه ها و کارایی که در خصوصیت پروازی از خود در پرواز نشان میدهند از اهمیت خاصی برخور داراست                                     بین کبوتران بلند پروازایرانی، دو نوع تیزه اصلی داریم که به نام  تیزه شمشیری و تیزه عقابی شناخته شده اند .                                                          این دو شکل و فرم تیزه ها از وسط ، تیزه به بالا مشخص میشود به کدامیک تعلق دارند ، نام تیزه عقابی بدلیل خاصی به شکل تیزه گفته شده ست ،که در سر نوک تیزه . پهنای پرک های تیزه کامل گرد است که میشود به سر انگشت اشاره و یا انگشت وسط انسان آنرا تشبیه نمود                                              تیزه تیزه شمشیری سر نوک تیزه باریک و رو به بالا و عقب کاملا بشکل نوک شمشیر خوابیده ست                                                                           تقسیم بندی تیزه های اصلی:  برای شمارش و تشخیص درست تیزه های اصلی که در کدام فرم قرار دارند انجام پذیرفته ست.                                        به همین دلیل ؛ ما نمیتوانیم هر ده تیزه اصلی را شاه پر بدانیم و بنامیم .                                                                                                                در روش ایرانی برای تشخیص سن جوجه ، از افتادن تیزه ها استفاده شده است ،بطور مثال : جوجه یک پره ، و یا سه و و چهار پره ، که منظور دوران سپری کردن عمر جوجگی تا مفلق "بالق شدن" جوجه ها را محاسبه میکند .                                                                                                                بنابر این شمارش تیزه ها بدین صورت تعیین میشود : شش تیزه اصلی شه پر ، و چهار تیزه بعدی و اصلی شاه پر نامیده میشود ( در شکل شه پر و شاه پر نشان داده شده است)                                                                                                                                                                           اولین تیزه را که یک جوجه میاندازد را پر چاقی مینامنیم و از پر دوم تا نهم که هر کدام بعد از انداختن یک ماه "سی روز " طول میکشد تا به رشد کامل برسد و سپس تیزه بعدی میافتد در حقیقت ، بدین ترتیب سن جوجه با نامیدن  جوجه چند پره ، سن جوجه قابل تشخیص شده است ، چند پره شدن را در نظر گرفته و متوجه میشویم جوجه در چه سنی قرار دارد .                                                                                                                                             جوجه یک پره در پرواز را ما از زمان شروع پرواز او سن س را بشمارس در میآوریم که میشود جوجه یک ماهه.                                                                در روش ایرانی بخصوص در پرواز دادن جوجه ها ، نام جوجه چند پره ، بسیار مهم ست ، و برای ما ایرانیان بسیار با ارزش ست که بدانیم قدرت جوجه پروازی ما در قدرت پرواز ، در چند ماهگی بیشتر است ،بطور مثال جوجه یک پره و یا دو پره وقتی ساعت بالایی را ثبت میکند برای ما ارزش خاصی پیدا میکند و متوجه میشویم نسلی که پا جفت "پدر و مادر" هم قرار گرفته اند بسیار عالی انتخاب شده اند.                                                                                             پس بنابر این علاوه بر این مورد خاص ، میبایستی ، ده تیزه اصلی را برای اینکه بتوانیم ، تیزه های اکتسابی و تلفیقی ، عقابی با شمسیری را به خوبی تشخیص دهیم میبایستی ، ده تیزه اصلی را به دو بخش تقسیم نموده و برای هر کدام از نام های مشخصی استفاده کنیم .                                            در شکل نشان داده ایم ؛ شش تیزه اول از طرف هرومی ها"ته پرها" را شه پر و چهار تیزه اصلی را شاه پر می نامیم . تا از طریق رصد کامل و دقیق بتوانیم تشخیص دهیم ، نام فُرم و نام تیزه چیست ، و یا تیزه های اکتسابی "تولید شده در اثر تلفیق دو تیزه اصلی"  است و بیشتر به کدامیک متمایل شده اند و بدین وسیله بتوانیم در صد بالاتر را تشخیص دهیم .                                                                                                                                          همچون تیزه های دوگانه اکتسابی ، شمشیری عقابی و یا عقابی شمشیری ، که هر نام اول گفته و یا نوشته شود ، مشخص میشود تیزه درصد بالاتر را آن نام به خود اختصاص داده است .                                                                                                                                                                     پس وقتی میگوئیم تیزه شمشیری عقابی ، به معنای آن است که درصد بالاتر و قوی تر را تیزه تیزه شمشیری و تیزه  عقابی شمشیری بدین معناست که در صد قوی تر را تیزه عقابی یه خود اختصاص داده  است .                                                                                                                                        نوع تیزه های دوگانه اکتسابی "ترکیبی" را در شه پر ششم بهتر میشود تشخص داد و در صد بالاتر را به خود اختصاص میدهد ، یعنی  مشخص میکند درصد قوی تر تیزه به کدام دو فرم اصلی رفته ست .                                                                                                                                              طبق قانون وابستگی شکل تیزه همراه با فرم آناتومی بدن ، در مجموع خصوصیت پروازی کبوتر بلند پرواز ایرانی را بوجود آورده و مشخص میکند ، تیزه عقابی خصوصیت پروازی عمود و نرمه پرواز  است و تیزه شمشیری خصوصیت پروازی اش ، گرازه پَر  و تیز پریدن را بهمراه دارد .شمارش صحیح تیزه ها شاه پَر و شه پر و هرومی ها طرز صحیح شمارش تیزه ها شاه پر و شه پر و هرومی ها      کبوتر بلند پرواز ایرانی به خاطر داشتن این دو فرم تیزه ، عقابی و شمشیری ، بر روی تیزه هایش موج تیزه تشکشیل میشود و این حالت موقعی ست که کبوتر کاملاً قدرت پروازش به بالاترین اندازه رسیده  باشد ، به همین دلیل تمرین دادن کبوتران پروازی بروش ایرانی از اهمیت خاصی برای ما برخوردار شده است ، بخصوص این تشکیل موج تیزه ها مواقعی که باد شدید میوزد بهتر و زودتر بر روی تیزه ها بوجود میآید.                                                                             به مطالعه  شکل موج تیزه ها و توضیحی که بر روی عکس داده شده است ، نظر شما را جلب میکنم .


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی