محل تبلیغات شما
✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran
بخش دوّم : دانه های مصرفی برای ساخت و تولید انواع انرژی هایی که بدن کبوتر آنها را لازم دارد( مدیریت تولید انرژی )
3-تولید انرژی های قوای جنسی
یادآوری : توضیح دادیم ، در هر فصلی از سال ، انرژی هایی که کبوتر با تغذیه مدیریت شده تولید میکند "برای مصرف سوخت بدن در فصل های مختلف سال " انرژی هایی که تولید نموده ، متفاوت هستند.
دو انرژی قبلی رو توضیح کامل دادیم و راجب این انرژی سوم "انرژی تولید شده برای قوای جنسی" ، ادامه میدهیم
کبوتر ایرانی و کلیه کبوتر ها و پرندگان ، اگر با یک نوع دانه بخصوص تغذیه بشن، تولید این انرژی ها رو بدن خود به خود در زمانهای مشخص سال (فصل ها) تولید و مورد استفاده قرار می دهد
اگر نوع دانه را تغییر دهیم "مدیریت دانه" تولید انرژی رو میتوانیم کنترل کنیم ، به عبارتی تولید انرژی های چهار گانه را بدینوسیله کم و زیاد کنیم ولی نمیتوانیم فصلی که برای تولید انرژی خاصی کبوتر لازم دارد را تغییر دهیم .
میتوانیم باعث تقویت و یا کسر کاذب انرژی تولید شده بشویم ، به عبارتی میتوانیم آنها را کنترل نموده ولی قادر نیستیم قطع کامل کنیم .
وقتی زمان تولید انرژی فصلی رسید با مدیریت درست دانه و استفاده از مکمل های ویتامینه تولید انرژی مربوط به فصل را انجام میدهیم تا به بهترین وجهی، این انرژی در بدن کبوتر مورد استفاده قرار بگیرد (مدیریت تولید انرژی)
در مورد تولید انرژی قوای جنسی در کلیه نقاط دنیا چه سرد و چه گرم و متعادل ، تمام موجودات روی زمین ، در فصل بهار و نزدیک شدن به این فصل وارد تولید تستسترون و استروژن( عنصر واکنش جنسی) میشوند به محض تولید این عناصر جنسی ، ماده و نر موجودات واکنش های جنسی خود را شروع به نشان دادن میکنند ، عنصر جنسی تستسترون به نر ها و استروژن به ماده ها تعلق دارد .
برای کبوتران تهلی نر و ماده نیز این قانون ظبیعی وجود دارد ، و از این قانون طبیعیت پیروی میکنند و از 10 اسفند به بعد ، به اوج خود می رسد ، ولی ما با مدیریت صحیح ، میبایستی این قوای جنسی رو اول از همه متعادل و استاندارد نگهداری و مدیریت کنیم و بعد وارد تکثیر بشویم "تن زدن، انتخاب پاجفت"
کنترل در این مرحله است : ما اگر اطلاعات درستی از مواد و عناصر تشکیل دهنده دانه ها نداشته باشیم ، با مصرف بی مورد برخی دانه ، قوای جنسی کبوتران را کم و یا زیاد نموده و از استاندارد خارج میکنیم ، کبوتر های پاجفت ،خنثی و یا مست کاذب میشوند
کبوتر خنثی هیچ تمایلی به جفت گیری ندارد و اگر هم تن به جفت گیری بدهد ! زمان درست جفت گیری به تعویق افتاده و تخم یا یک عدد و یا هر دو بدونه نطفه از طرف نر " بدونه تستسترون "واز طرف ماده "بدونه استروژن "که مواد تشیل دهنده تخم را باید مهیا کند جهت پذیرش تستسترون ، مواجع میشویم ، با تغذیه دانه های گرم قبل از تن زدن باعث مستی خارج از استاندارد و شدید کبوتر نر و ماده میشویم "مستی کاذب" یک کبوتر مست رو تحت هیچ عنوان نباید پا جفت قرار داد و تن زد ، چون این رفتار مستی کاذب و خارج از استاندارد روا کبوتر به نسل بعد انتقال میدهد ، چنین رفتاری برای کبوتران پروازی یک نقص محسوب میشود ، و همینطور بر عکس کبوترانی که از خود بطور استاندارد و به اندازه کافی مستی نشان ندهند این رفتار هم به یک نقص ژنتیکی در نسل های بعدی تبدیل میشود
پس هر دو مورد مستی کاذب و خنثی شدن در تکثیر برای نسل های بعدی ضرر دارد ، باید مستی استاندارد را در زمان تکثیر مدیریت کنیم تا نسل های آینده کبوتران برای ما بطور کلی مشکلاتی ایجاد نکنند
تا نسل کبوترانی بدست آید که در پرواز دچار مستی کاذب و در مواقع تکثیر "موقع تن زدن" ما رو دچار موذل نکنند ، داشتن مستی استاندارد کار ما رو برای نسل های آینده آسان میکند چه در تکثیر و چه در پرواز .
کنترل کبوتر در تولید قوای جنسی باید در دست ما باشد و باید مدیریت دقیق صورت گیرد تا هر وقت لازم شد تقویت و هر وقت لازم شددر پرواز های سالانه از آن جلوگیری شود .
موقع تن زدن قوای جنسی باید تقویت به اندازه و استاندارد باشد و با مدیریت استاندارد ، کبوتران پروازی که مستی کاذب پیدا نمیکنند را تولید نموده تا بتوانیم بدونه درد سر در پرواز های سالانه از آنها براختی استفاده کنیم بدونه مزاحمت و دردسر اضافی!
تعیین و کنترل استاندارد قوای جنسی، کبوتران پروازی نیز تحت کنترل ما هستند .
کبوترانی که بیش از اندازه و خارج از استاندارد دچار مستی زودرس و کاذب و خارج از استاندارد میشوند رو هیچوقت در تکثیر شرکت ندهید تا در نسل تولید شده برای پرواز کنترل مستی برای شما درد سر ساز نشود ، سهل تر شده و دیگه دائم چوب در دست زیر پای کبوتران نزنید که بروند به روی نی بندی تا روی زمین نباشند و مستی کنند چه نر و چه ماده .
یادآوری : دوره مستی کبوتران اهلی در بلند پرواز ایرانی از 10 اسفند ماه شروع و به مرور مستی به اوج خود میرسد
باید از اول بهمن ماه ، با تغذیه مناسب طوری مدیریت دانه را انجام دهیم ، که در روز اول اسفند وقتی کبوتران رو وارد تکثیر کردیم ، برای روز 10 اسفند ، تمام وجود و ژنوم خودشون رو با میل و رغبت کامل ، بدونه مست شدن کاذب و استاندارد شده به هم انتقال داده چه نر و چه ماده تا نسلی کامل برای پرواز بتوانند به ما تحویل دهند
کبوتران وقتی در اسایش از هر نظر سالم باشند ، وبا لذت کامل وارد تکثیر میشوند ، سپس با تمام وجود قوای جنسی خود که خصوصیت های ناب آنهاست را مکمل هم نموده و ژنوم و ژن های قوی پیشنه های خود را به نسل آینده انتقال میدهند
طرز تغذیه از اول بهمن ماه تغییر میکند "مدیریت دانه جهت تولید انرزی قوای چنسی " تغذیه ماده ها با اضافه کردن ذرت چهار پارچه "ذرت خورد شده " و یا ذرت ریز ، و نرها با گندم بیشتر و نیز مقداری کافشه "خصوص کافشه دهان باز " آنها را وارد تولید انرژی های قوای جنسی میکنیم ، مقدار جو را برای نرها با توجه به مقدار گندم 1/3 گندم قرار میدهیم تا از گلوتن گندم جلوگیری و مقدار چسبندگی گندم رو در روده ها کنترل کنیم تا مستی نرها رو به استانداردی که در نظر داریم ، برسانیم
و روز 5 اسفند ماه ، مقداری مکمل که دارای کلسیم بهمراه ویتامین k و D3 باشد برای ماده ها و مقداری ویتامین E بهمراه سوربیتول و اوره UREA و ید برای نرها ، در نظر میگیریم
توجه داشته باشید : بیش از اندازه ، به ماده ها کلسیم و به نرها ویتامین E داده نشود
چون کلسیم زیاد باعث ضخیم شدن پوسته تخم و سخت شدن آن شده و جوجه ها نمیتوانند ، پوسته تخم ضخیم رو شکافته و بیرون بیآیند و در داخل تخم خفه میشوند و نرها نیز دچار مستی کاذب و یا خارج از استاندارد میشوند
پس همانطور که متوجه شدید ، این مواد انرژی زا جنبی را نیز باید کاملا مدیریت کرد .
تذکر مهم : انرژی قوای جنسی اگر کنترل نشود ، و بی مورد در مواقع پرواز های سالانه و اصلی از مکمل های نامناسب صنعتی استفاده گردد ، باعث تقویت قوای جنسی کبوتر شده ، و کبوتران وارد مستی کاذب میشوند
در زمان کبک شدن کبوتران و یا شروع فصل های پروازی سالانه باید دقت کنیم که از عناصر و مواد صنعتی که در آنها عناصر تشدید قوای جنسی ست استفاده نشود
موقع کبک کردن ، و یا پرواز های سالانه، عزیزان کبوتر دار بی مورد ، از مکمل هایی استفاده میکنند که این قوای جنسی رو تحریک و ماده ها وارد تخم هرز گذاشتن و نر ها باعث کمر لق شدن میشوند چون مستی کاذب آنها رو وادار میکند با هم جنس خود جفت گیری کنند
پس تولید قوای جنسی رو جدی بگیرید و بدان اهمیت دهید
چه در موقع تکثیر و چه برای پرواز های سالانه ، پاییز و بهار و ماه اصلی پرواز تیر ماه .
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی