محل تبلیغات شما
✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Asso ciation, locat ed in Iran and tehran
بخش سوم : دانه های مصرفی برای ساخت و تولید انواع انرژی هایی که بدن کبوتر آنها را لازم دارد( مدیریت تولید انرژی )
تولید انرژی برای پرواز کبوتر" انرژهای مثبت پروازی"
یادآوری :
سه انرژی ، 1-تجدید پرها و تیزه ها (تو لک رفتن کبوتر)
2 - انرژی های تولید شده برای تحمل فصول سال
3- انرژی های قوای جنسی
این سه انرژی در طول سال باید به خوبی مدیریت شود ، علاوه بر وابستگی که به هم دارند ،در کنار یکدیگر انرژی های مثبت پروازی را نیز مکمل خود نموده و در نتیجه کبوتران قویی برای پرواز بدست آمده و تولید میشود
اگر هر کدام از سه انرژی گذشته رو نتوانیم مدیریت خوب کنیم در کل به انرژی های مثبت پروازی صدمه خواهیم زد
انرژی های مثبت پروازی مربوط به اندام های پرواز است که در بدن کبوتر تقسیم میگردد (سیستم های پروازی)
بر عکس سه انرژی گذشته که فقط یک نوع بود ، در اندام های مختلف پروازی کبوتر بشکلی مشخص این انرژی چهارم تولید و ذخیره میشود
یک کبوتر برای پرواز خوب تا عالی و استثنایی ، احتیاج به انرژی پروازی مثبت دارد که برای قسمت هایی از بدن ، که در پرواز تاثیر زیادی دارند ، تولید و بصورت متحّد کلی شده و مورد استفاده سیستم پروازی کبوتر قرار میگیرد
انرژی مثبت پروازی با انرژی های گذشته فرق دارد اما وابستگی کامل نیز بدانها دارد
نمیتوانیم کبوترهای پروازی و یا هر کبوتری را هر زمان که مایل بودیم وقتی راهی هوا شد ! از آنها توقع ساعت آوردن داشته باشیم ، بدلیل اینکه کبوتر احتیاج دارد انرژی پروازی مثبت را با مدیریت دانه توسط کبوتر دار ، در بدن تولید و ذخیره کند . به همین دلیل بدن کبوتر در حقیقت آمادگی پرواز ندارد انرژی چهارم ، انرژی های مثبت پروازی را میبایستی با مدیریت برای کبوتر فراهم نمود ، پس انرژی مثبت پروازی وجود دارد . چون هرکدام از سه انرژی گذشته نمیتواند برای پرواز مورد استفاده قرار گیرد
هر انرژی تولید شده ای (انرژی های سه گانه قبلی) در بدن کبوتر با حتی تغذیه صحیح و دانه های مقوی و یا دوپینگ فوری ، قادر به آوردن رکورد و ساعت نیستند ، بلکه حتما باید انرژی های مثبت پروازی را در سیستم پروازی کبوتر مدیریت و فعال نمود.
سیستم های پروازی : کدام قسمت های بدن کبوتر برای یک پرواز خوب و عالی مورد استفاده قرار میگیرد و درجه اهمیت هر کدام به چه میزانی ست ؟
ژن پرش کبوتر ، جزوء ژنوتیپ (مشخصات مخفی ) کبوتر است و وابستگی کامل به اندام های پروازی دارد
تذکر : سه انرژی گذشته باید به خوبی از طرف صاحب کبوتر در طول سال مدیریت شود ، تا موقع پرواز کبوتر کارآیی اندام های پروازی که متعلق به سیستم پروازی است را بالا برده و ارتقاء دهد .
داشتن تیزه های سالم و کامل و قوی (مدیریت انرژی های تولید شده برای تجدید پرها در زمان کبک شدن) و انرژی هایی که برای تحمل فصل های سالانه کبوتر لازم دارد ( مدیریت تولید انرژی های فصلی) و مدیریت و کنترل انرژی های قوای جنسی باید انجام پذیرد تا بدن کبوتر قوی بماند، به قولی جُول نشود ، دچار مستی کاذب نشده و در تمرینات و پرواز های سالانه و روزهای اصلی با ما همکاری کند
پس وقتی پرهای کبوتر نو که دارای استحکام بالایی است با قدرت بدنی فوق العاده که توانسته فصول سال را براحتی سپری کند و نیز کنترل مست شدن ، چنین کبوتر قدرتمندی با سیستم های پروازی خود مکمل شده ، قادر خواهد بود بعد از سپری کردن تمرینات پروازی رکورد هایی که ازش توقع داریم را برای ما ثبت کند. مکمل انرژیهای چهارم"انرژی های مثبت پروازی " بدن قوی کبوتر است
اندام های پروازی (سیستم پروازی) قسمتهايی که کبوتر احتیاج دارد تا بعد از مدیریت سه انرژی قبلی ، پرواز خوب و رکورد اصلی خود را ثبت کند عیارتند: 1- کبد 2 -سیستم سُو کبوتر (برگشت پذیری قوی )که شامل ؛ جهت یاب مغناطیسی ،حس بویایی و شنوایی و بینایی کبوتر میشود 3 -عضلات پروازی که شامل سینه کبوتر که در زیر بال ها قرار دارد و عضلات بال ها و ران میشود، 4 - سیستم های هوازی که شامل شش و کیسه های هوازی کبوتر میشود
حالا به بررسی این چهار سیستم پروازی میپردازیم ، نیز طریقه مدیریت تولید انرژی های مثبت در آنها و تمریناتی که لازم است ،انجام دهیم تا بتوانند "چهار سیستم" در بالاترین سطح کارایی خود را نشان دهند 1- کبد و تقویت آن از خواب بیدار کردن این عضو اصلی پرواز که کارش تولید انرژی اولیه و مثبت پروازی ست
2- سیستم های جهت باب مغناطیسی و حس بویایی در کنار حس شنوایی و بینایی کبوتر ، که ما آنرا سوی کبوتر می نامیم این خصوصیت های مخفی برای پرواز باید با مدیریت از خواب بیدار شوند
3- تقویت و تمرین دادن عضلات پروازی کبوتر که در سیستم پروازی کبوتر تاثیر مستقیم دارند
عضلات پروازی در ذیل مقاله عکس اش گذاشته شده است ،مشاهده کنید
4-تقویت شش و بالا بردن کار کرد آن در کنار کیسه های هوایی کبوتر که کارایی شش به آنها وابستگی کامل دارد
تولید انرژی های پروازی در بدن کبوتر ، به چه ترتیبی باید مصرف و مدیریت گردد ؟
کبوتر دار ایرانی بدونه شناخت کامل و علمی از عضو های سیستم پروازی که ژن پرش وابستگی کامل بدانها دارد ، نمیتواند مدیریت کامل و صحیحی را برای تولید انرژی های پروازی بکار گیرد
1- کبد:
این عضو اصلی ترین مسئولیت تولید اصلی انرژی بدن کبوتر را بعهده دارد "ذخیره گلیکوژن" با مدیریت دانه و نگهداری صحیح در طول سال میتوانیم آنرا به خوبی تقویت کنیم ، اگرکارایی کبد کبوتر کم شود ، کبوتر ساعت و رکورد به شما تحویل نخواهد داد
با مدیریت صحیح سه انرژی قبل ، در طول سال کمک شایانی به این عضو خواهیم کرد
2 - سوی کبوتر
شامل مشخصات مخفی کبوتر ست
جهت یاب مغناطیس ،حس بویایی کبوتر ،حس بویایی ، جس شنوایی میشود این مشخصات مخفی "ؤنوتیپ" را توضیح و تعریف میکنیم :
1-جهت یاب مغناطیس : نوک کبوتر دارای کریستال هایی ست که خاصیت آهنربایی دارند ، و این کرستال های آهنربایی توسط ، دو لایه بسیار نازک و افقی در زیر پینه های بینی ، در دو طرف سوراخ بینی که زیر پینه های بینی است بوسیله نرونهایی به یک لایه در زیر مغز وصل شده اند
کبوتر با این جهت یاب مغناطیس خود براحتی میتواند مکان جغرافیایی بام را رصد و شناسایی و در پرواز های طولانی براحتی با بکار انداختن آن جنوب و شمال بام را که مغناطیس زمین و قطب های زمین است را شناسایی و براحتی بام را وقتی کیلومترها از آن دور شود تشخیص و براحتی بام را پیدا کند
2- حس بویایی کبوتر باید از طرف صاحبان کبوتر بلند پرواز ایرانی به خوبی نگهداری و مدیریت شود
اگر از انواع ه کش ها و مواد ضد عفونی بو دار استفاده کنید و با پاک نکردن زیر پای کبوتران و پاکیزه نگه نداشتن بستر نگهداری که تولید آمونیاک میکند ، در حقیقت دائم کبوتر را در معرض بو های تند قرار میدهید ، و به این ژنوتیپ کبوتر صدمه جدی وارد میکنید و کارایی یکی از عنصرهای مهم سو را ضعیف و یا از بین میبرید
معیار سنجش حس بویایی انسان اگر 0 باشد حس بویایی سگ 12 و حس بویایی کبوتر 20 ست ، پس حس بویایی کبوتر بسیار حساس تر از حس بویایی انسان و سگ ست
معیار سنجش حس بویایی در انسان از 1000 شروع میشود ، اگر انسان حس بویایی 1000 داشته باشد یک سگ 12000 برابر و یک کبوتر 20 هزار برابر انسان خس بویایی اش قوی تر میباشد
پس با کوچکترین ، تولید بوی زننده و قوی و صنعتی ، این حس بویایی دچار تخریب کامل و یا ضعف میشود
 
 
 نر سبز سه خط کاکولی
 
 

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی