محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran قلم کردن : بخش دوّم در بخش اول متذکر شدیم ؛ قلم کردن فقط مختص علاقمندان و اساتید برای نژاد کبوتر بلند پرواز ایرانی در دنیای کبوتر بازی است هر کار تحربی ای ، که شروع شود ، درست باشد ادامه پیدا میکند و نباشد کنار گذاشته میشود . تجربی کار کردن صحیح ، علمی است که اشخاصی متوجه آن شده اند ،و تا توضیح دقیقی در مورد آن داده نشود ، فقط یک کار تجربه ای معمولی به نظر میرسد و محسوب میشود و وقتی دلایل علمی در مورد آن داده شود دیگر کسی نمیتواند بگوید ، آن تجربه علمی نیست و یک تجربه شخصی و عادی است . قلم کردن در روش ایرانی سالهاست انجام میشود سپس سینه به سینه به ما انتقال داده شده است ، اگر مفید نبود و پیشرفتی برای جوجه کبوتر ها و کبوتر های جوان رخ نمیداد تا به امروز دوام پیدا نمیکرد . حال بپردازیم به فوائد این روش ناب که عرض کردم فقط متعلق به علاقمندان ایرانی در بلند پرواز دارد و هیچ احدی در دنیا نمیتواند آنرا به ملل دیگری منتسب کند . یاد یادآوری: تعیین سن یک کبوتر جوان در روش ایرانی در روش ایرانی سن یک کبوتر جوجه از زمانی شروع میشود که اولین تیزه اصلی خود را میاندازد ، به عبارتی چوچه ای که از کُوت پدر و مادر جدا میشود که از 45 تا 60 روزگی ست ،ما بعد از اینکه اولین تیزه از شه پرها "تیزه های اصلی"اندازه شود سن جوجه را به حساب میآوریم ، همچون جوجه یک پره و چند پره تا از کنار در رفته . جوجه کبوتر برای رشد هر تیزه ای که میاندازد درست به یک ماه فرصت نیاز دارد تا آنرا رشد کامل دهد و بعد تیزه بعدی را انداخته ادامه میدهد تا آخرین تیزه که شاه پر آخری ست را انداخته تا رشد کامل تیزه های اصلی پروازی را تکمیل کند ، پس 10 تا 11 ماه کامل را طی میکند ، اگر آن 45 تا 60 روز را بدان اضافه کنیم تقریبا یک سال طول میکشد تا تیزه ها و دُم و هرومی ها را ریخته و رشد داده و کامل کند که ما در این موقع میگوئیم کبوتر مفلق "بالق"شده است .
حال دلیل علمی قلم کردن که اساتید سالیان دراز آنرا اجراء کرده اند چیست . ما وقتی جوجه را جلد کردیم به هر روشی که صلاح میدونیم ، جوجه معمولا بعد از انداختن اولین تیزه تقریباً عاقل میشود ، و پروسه جلد شدن را طی میکند ، ما انواع خصوصیت های پروازی را بین نژاد ایرانی داریم ، که در مورد قلم کردن اول ساعت آوردن و طرز پریدن جوجه بصورتی که به قول معروف میگوئیم کت تیر ماهی رو داره جوجه نمایش میدهد همچون کوتاه کردن های متمادی به بازی افتادن یا ته زدن و قل افتادن.
توجه قلم کرد فقط بازی زدن جوجه نیست که میگوئیم تا جوجه بازی نیافته قلم نباید بشه ! چون خال هایی وجود دارد در این نژاد که نمیتواند به بازی بیافته و فقط ته میزد و یا به قل میافتد و یا گاهی حتی کبوتر هانی داریم که هیچیک از این خصوصیت های پروازی را نشان نمیدهند و بدونه بازی هستند ولی براحتی باز میتوانند طبق قدرت ژن پروازی که دارند ساعت بیآوردند. نسل های کبوتران با خصوصیت های پروازی گوناگون را باید به خوبی شناخت فقط استناد نباید کرد که حتماً جوجه باید بازی بشیند ، خیر اینگونه فکر کردن که حتماً باید وجود داشته باشد ما را در پرورش کبوتران ناب ایرانی عقب میاندازد . یکی از مُحسنات قلم کردن به همین دلیل است ، جالبه بدانیم که اساتید به این امر واقف هستند ، جوجه هائی هستند که بازی میافتند ولی موقع قلم شدن و طی دوران قلمگی بازی خود را به قول معروف جا میگذارند ، بعد از قلم دیگه بازی زمان جوجگی را نشان نمیدهند ، و جوجه هایی هستند که بازی نمیزنند (در زمان پرواز جوجگی) و بعد از قلم با تعجب صاحب ش میبیند به بازی افتاده است ، پس این خصوصیت طوری نیست که شما بتوانید آنرا کنترل کنید ، جوجه هایی هستند بدونه بازی و زمان قلمگی ، وقتی ژن معیوب بند شدن" بازی زدن خارج از استاندارد" و یا پور گازی "بازی زدن شدید" را دارا باشند ، بعد از قلم آنرا نشان میدهند .
استاندارد مهم هستش ،بله قابل ذکر است، استاندارد در این مورد نیز وجود دارد ؛ کبوتر بازی دار ، و بدونه بازی باید دارای استاندارد مربوط به خصوصیت پروازی که دارد باشد ، با توجه به خال و خصوصیت های پروازی که نسل اش داراست . حال بعد از اینکه جوجه به خوبی خود را نشان داد ، به خاطر بی تجربه بودنش ، بخصوص جوجه های تابستان و پائیز ، و یا جوجه های گل سرخی بهار که قدرت پرواز بالائی را نشان میدهند ، بعد از گذراندن پرواز فصل اصلی تیر ماه ، ما آنها را قلم میکنیم .دلیل اینکار ؟! توجه داشته باشید : چند نوع روش قلم کردن بین کبوترداران ایرانی رایج است ،قلم کردن ذلیل داریم و قلم کردنی که جوجه ذلیل و زمین گیر نمیشود . روش و نوع اول قلم کردن : زدن تمامی تیزه هایی که هنوز جوجه ننداخته است بهمراه دُم ، که به کبک کُول کردن معروف ست که در زمان کبک کردن ما روی کبوتران کهنه نیز چنین روشی را اجراء میکنیم
"قیچی نمودن کامل دُم و تیزه ها ، در حقیقت زمین گیر کردن جوجه کبوتر ها محسوب شده و نه تنها برایشان مفید نیست بلکه ضرر بسیاری برایشان دارد مگر اینکه صاحب کبوتر یک مدیریت تنطیم شده اعم از تور کشیدن زیر پای جوجه ها و یا تمیز نگهداشتن دائمی بستر گنجه ها "محل نگهداری "را اعمال کند ، که خود اینکار بسیار برای صاحب جوجه ها و روشی که میخواهد اجراء کند زحمت دارد . روش ونوع دوم قلم کردن : قیچی کردن دُم بهمراه ، زدن دو تا سه تیزه شاه پر ،با این روش جوجه براحتی می تواند بروی نی بندی ها پرواز کند ، و پروسه ای که ما میگوئیم استخوان ترکاندن را طی کند با پذیرایی مفصلی که برایش در نظر میگیریم . سعی میکنم طی نمودن جوجه وقتی قلم میشود ، به هر روشی ، با پذیرایی مفصل بدنش "ژنوم" دستور میدهد بهترین استفاده رو از تغذیه ناب ببرد . تعریف ژنوم : یک سلول از موجود زنده که تمامی خصوصیت های وی را دارا باشد علم زیست شناسی ژنوم مینامد و میداند . دُم قیچی شده است ، تیزه های شاه پر دو تا سه تیزه به اندازه حداکثر 5 سانت قیچی شده است ، موقع خواب اجباری"قلم کردن" زور بیشتری را موقع پائین آمدن و رفتن روی نی بندی باید جوجه بزند و این امر باعث قدرت گرفتن بال و کت و کُول بهتر جوجه میشود.

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی