محل تبلیغات شما
*قلم کردن : بخش اوّل*????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی✨ A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran مقدمه : روشی در کبوترداری ایرانی مرسوم است به نام *قلم کردن* این روش ناب فقط در ایران رایج و مختص علاقمندان به.کبوتر بلند پرواز ایرانی است ونیز طرفداران این نژاد ناب در سرتا سر جهان
دلیل محکم برای رشد بهتر و تقویت جوجه ها "کبوتران جوان"در این روش وجود دارد . درحقیقت این روش نوعی خواب اجباری برای کبوتران جوان و جوجه ها محسوب میشود . زمان قلم کردن بروش ایرانی از یک پری شروع و تا 8 یا 9 پری ادامه پیدا میکند .
کبوترداری یک ورزش محسوب میشود که ورزشکار کبوتر و مربی آن ما هستیم .
پس در کبوتر داری ما مربی هستیم و کبوتر ورزشکاری ست که تحت اختیار ما قرار میگیرد ، آنهم از جوجگی و باید تصمیم مدیریت کردن دوران زندگی کبوتر بعنوان یک ورزشکار را ما بعهده بگیریم .
اینکه گفته شود ، بگذارید دوران طبیعی را جوجه و یا کبوتران جوان طبق روال معمولی طی کنند ، درست مثل این میماند که بگوئیم ، کبوتر پرنده ای آزاده ست و میبایستی آزادانه زندگی کند ، در صورتیکه اگر اینگونه بود ، الان نژاد کبوتر بلند پرواز ایرانی نیز بسان کبوتران وحشی ،در طبیعت میبایست زندگی میکردند .
پس علاقمندان با نگهداری و پرورش و روش هایی که موجب پیشرفت آن میشد در ایران اقدام به نگهداری آن کرده اند.
روال طبیعی در آزاد بودن به گونه ای دیگر زندگی کبوتر را تعیین و تعریف نموده و در دست ما با توجه به هوش و فراستی که داریم به گونه ای که باعث پیشرفت کبوتر شده است .
در مورد سایر موجودات اهلی دیگر نیز به همین گونه بوده و ادامه پیدا کرده است .
اگر انسان گوسفند و گاو را نگهداری و پرورش نمیداد اهلی نمیکرد فکر میکنید چنین دام هائی در طبیعت میتوانستند با نقاط ضعفی که دارند اینگونه که امروزه نگهداری میشوند "توسط انسان" در طبیعت وحشی دوام بیآورند.
اگر چنین میبود ، نمیتوانستیم برای تغذیه و استفاده از آنها به شیوه امروز استفاده های لازم را ببریم و دست به ابزار شکار برده و میرفتیم سراغ شکار گوشت چرندگان منجمله گوسفند و گاو های وحشی .
پس پرورش و نگهداری ما "پناه دادن ما" باعث حفظ و نگهداری درست و صحیح و بهره برداری مدیریت شده است
با این مقدمه میپردازیم به فوائد قلم کردن در روشی که فقط مختص ایرانیان علاقمند به کبوتر بلند پرواز بخصوص نژاد بلند پرواز آیرانی است.
روش ایرانی برای تعیین سن جوجه
سن یک جوجه در روش ایرانی از روز تولد ش و سر بیرون آوردن از تخم محسوب نمیشود ، بلکه از زمان جدا سازی از کوت پدر و مادر سن او محاسبه میگردد یک جوجه بعد از 45 تا 60 روز گی و انداختن اولین پر ، که پر چاقی جوجه محسوب میشود که جوجه یک پره نامیده میشود ، سن جوجه ها محاسبه میشود .
در حقیقت وقتی اولین شه پر "اولین تیزه های اصلی پرواز" انداخته میشود که از دو ماهگی ست ، سن وی بدین گونه محاسبه میگردد :
جوجه یک پره و دو پره ، تا پر نهم و دهم "که به دو دو پر به کنار هم نامیده میشوند " به عبارتی یکی مانده به شاه پر اصلی و دهم ، سن دوران جوجگی اش تعریف میشود .
زمان قلم کردن جوجه ها از یک پره به بعد شروع و تا به دو پر به کنار ادامه پیدا میکند .
پس در روش ایرانی در بلند پرواز جوجه ، اولین پر را که انداخت ، سن دوران گزار جوجگی تا مفلقی "بالق شدن" شروع میشود ، نه از موقعی که سر از تخم در میآورد .
پس یک کبوتر 9 پره "نه9 ماهه" تا پر آخر "11 ماهه" ، در حقیقت از روز 60 روزگی اش ، در روش ایرانی زندگی سنی اش شروع میشود و شما از دو پره "دو ماهگی" تا 8 هشت یا 9 ماهگی " دو پر به کنار " فرصت دارید تا قلم اش کنید.
من نوعی حرفه ای شاید در کول پنجم چون کبوتراهای خودم رو می شناسم ، اقدام به قلم کردن جوجه کبوتر کنم .پس شما باید یک جوجه رو در گرفتن ساعت و قلم کردن طبق استاندارد و شناختی که از کبوتران بام تان دارید مدیریت کنید .
9 عدد کیسه هوایی در بدن کبوتر وجود دارد . 4 عدد در قسمت پس کبوتر کیسه های هوایی پسین و 5 عدد در جلوی بدن کیسه های هوایی پیشین قرار دارد .
از چهار کیسه های هوایی پسین کبوتر دو عدد در کنار مهره های دم و ماهیچه دم "دُنبالچه" قرار گرفته است ، و نیز در استخوان تو خالی بال ها ، دو کیسه هوایی باریک قرار گرفته است که فضای خالی درون استخوان های تو خالی بال را پُر میکند.
با این مقدمه میپردازیم به انواع روش های قلم کردن برای کبوتر بلند پرواز ایرانی . ادامه دارد. A-kbpi
توضیحات عکس در دسترس نیست.

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی