محل تبلیغات شما

 عزیزان گرانقدر، راجب کبوتران سایر ملل حرف و حدیثهای بسیاری می شنویم گاهی افسانه گونه و گاهی قلوّ آمیز( نظر شخصی) و در پاره ای اوقات درست ، ولی چیزی که کبوتر ایرانی دارد وکبوتران سایر ملل فاقد آن هستند صلابت و زیبائی خاصی است که فقط در کبوتر ناب ایرانی در بلند پرواز میتوان بیشترجستجو نمود یکی از این زیبائی ها چشمان نافذ و بیش از اندازه زیبای کبوتر ایرانیست "چشم ستاره ای های ناب و اصیل تهرانی" که در کمتر کبوتر بلند پروازی در دنیا دیده میشود شاید کبوتران نقش از این زیبائی گاهی بهره ای برده باشندآنهم به ندرت ولی در کبوتر بلند پرواز ایرانی به وفور یافت میشود.

این چشم ها در تهران متعلق به کبوترانی با صلابتی است که پیشینۀ آنها(نسل گذشته) سینه طلائی وخال قرمز های تهرانی است(بخصوص سینه طلائی های رحمان خانی) ، برخی از عزیزان علاقمند به کبوتر سایر ملل متوجه شده ایم راجب چشم سیاه های ایرانی مطالبی نادرست  و اشتباه در ذهن کبوتر دار ایرانی و محفل های خود بوجود آورده اند .

به اینکه مثلاً :چشم سیاه در کبوتر ایرانی و یا کبوتران بلند پرواز سایر ملل میتواند ایرادی در پَرش های سنگین بوجود بیآورد و در اثر تابش نور خورشید اینگونه چشم ها بسان کبوتران چشم رنگی آنچنان تاب نیآورده و در نتیجه بر اثر نوعی کور چشمی باز نمیگردند(برگشت پذیری ) ونمیتوانند بام صاجب خود ر ابه خوبی ببینند، یک باور بسیار اشتباه و غلط .

آنها کبوتر ناب ایرانی در بلند پرواز را نمی شناسند و نمیدانند چشم سیاه های ایرانی فقط به ظاهر چشم سیاه دارند و داخل آن چشم را اگر با ذره بین جواهر فروشان و یا در نورمطلق خورشید(نور آفتاب ظهر بخصوص تابستان) ببینند متوجه میشوند که دارای رنگینه سایر چشم هستند(زرد و سفید).بخصوص این رنگینه چشم سیاه ، بسان عکس های ارائه شده در کبوتران چشم تا به تا و یا چغر (چشم منجوقی ها) بخوبی مشخص است.

نیا شدن و یا برنگشتن کبوتر در بلند پرواز علت های گوناگونی دارد و کلا مربوط به ضعف چشم و رنگینه آن نمیشود!

بدین معنا که: در کبوتر بلند پرواز ایرانی عمق چشم سیاه با رنگینۀ زرد داریم و همینطور چشم سیاه با عمق رنگینه سفید که در نور مطلق خورشید به خوبی نمایان میشود خودتان امتحان کنید وبه صحت عرایض بنده پی ببرید.

چشم پرندگان ????????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA- kbpi????????✨                                                                                                                         چشم پرندگان که کبوتر را هم شامل ميشود  tساختار آن با ساير موجودات بسيار متفاوت است , بينايي برخي از آنها بسيار توسعه يافته تر ست بنابر این , کره چشم پرندگان بزرگتر از بخصوص داران شده ست .                                                                                                                                عنبيه چشم پرندگان" کبوتر" بزرگتر ست و کل منطقه باز پلک را پُر ميکند .صُلبيه يا بخش سفيدي چشم که خارج از عنبيه ست ،بطور عادی و طبيعي نميتوان آنرا ديد  به عبارتی با چشم غير مسلط قابل ديدن نيست ! اين عنبيه ست که داراي رنگينه ست و داراي رنگدانه هايي ست به همین دلیل  رنگينه هاي چشم " رنگدانه های چشم" در کبوتران بسيار متفاوت است که در کبوتر بلند پرواز ایرانی بستگي کامل به خال و رسته آنها دارد .                                            بطور مثال در کبوتران قرمزي سفيد وانشعابات اين رنگينه و در سرخ ها قرمزو انشعابات اين رنگينه ست .                                                                      تفاوت رنگینه چشم دو کبوتر قرمزی و سُرخ  با توجه به تعریف خال و رسته آنها: کبوتر قرمزی کبوتری است که رنگینه خال روی بدن قهوه ای پُر رنگ (سوخته) و کبوترسُرخ دارای رنگینه خال روی بدن بصورت قهوه ای خوشرنگ و روشن است . از نظر فنوتیپ  (مشخصات ظاهری ) و ژنوتیپ( مشخصات مخفی) نیز کاملاً از یکدیگر متمایز هستند که در علم زیبا شناسی خال ها به معرفی این مشخصات خواهیم پرداخت .                                                                           کبوتر نيز مثل ساير پرندگان داراي پلک اول ويا غشاي چشمک زن ست که از نيمه بالاي پلک اصلي ( بخش نزديک نوک کبوتر) به طرف بخش خارجي چشم ، پلک مياني حرکت ميکند و گرد و غبار و آلودگي را از روي چشم پاک ميکند ، همين پلک اول ست که معمولا در بيماري ها و عفونت اوليه چشم دچار صدمه ميشود وباعث ريزش به اصطلاح اشک ميشود .جمجمه پرندگان پر از حفره هاي هوا يا سينوس ست که باعث کم شدن وزن آنها ميشود ، سازگاري که طبيعت براي پرواز کبوتربوجود آورده ست. اين حفره ها با بيني در ارتباط ست و کاملا در اطراف چشم گسترش پيدا کرده ست.به همين دليل ارتباط ست که عفونت دستگاه تنفسي به حفره ها و بافت هاي اطراف نيز گسترش پيدا ميکند وکبوتر هاي مبتلا به عفونت سينوسي و به علت التهاب ديواره حفره ها يا چرکي شدن آنهاست که . اغلب کبوتر داراي چشم متورم ميشود و چشم در واقع تحت تاثير فشار چشمي قرار ميگيرد و متورم ميشود.                                        التهاب ملتحمه و پلک ها به علت گرد و غبار نيز بوجود ميايد, حتي در اثر اسپري کردن محيط نگهداري نيز با اسپره هايي که براي چشم مضرر هستند بوجود ميآيد.                                                                                                                                                                                                رگهاي خوني باريک(مويرگي) که شبکيه چشم را تغذيه ميکنند پشت عنبيه چشم قرار دارند وبدونه بزرگنمايي کسي قادر به ديدن آنها نيست,، وکاملا توسط آن محافظت ميشود در مواقع ضربه خوردن و نيز عوامل طبيبعي ، همچون افتاب .                                                                                                         به همين دليل هيچکس نميتواند بگويد که فلان رنگينه چشم در کبوتر ايراني و بلند پرواز در هنگام پرواز بهتر عمل ميکند و يا چشم زرد و يا سفيد چشم در کبوتر بسيار تاثير گزارتر وقوی تر از ساير چشم ها است ، پس نميشود گفت فلان رنگينه چشم از چشم سياه بهتر ست و کارايي بالاتري دارد(چشم سياه مطلق در کبوتر بلند پرواز ايراني وجود ندارد) ونميشود گفت ! در هنگام پرواز در طبقات آسمان چشم سياه دچار فشار چشمي ميشود . و رنگينه فلان چشم نميشود  هيچ رنگينه چشمي برتري نسبت به ديگري ندارد , چون در تمام رنگينه چشم ها و بطور کلي چشم کبوتر اين مويرگها پشت عنبيه قرار گرفته ست و توسط آن محافظت ميشود و بطور يکسان تغذيه چشم را بعهده دارند , فرقي نميکند چشم سياه باشد و يا سفيد و يا زرد و غيرو .و هيچ دليل قانع کننده اينیز نميشود براي حرفي که علمي زده نشده آورد ! و گفت چشم زرد بر چشم سياه ارجعيت دارد , چنين نظراتي هيچ وجهه و .دليل علمي نداشته وندارد و برگرفته شده از ذهن هايي است که هيچگونه تحقيق علمي و تفحصي انجام نداده ست .  در رنگدانه های چشم غالب و مغلوب وجود دارد بطور مثال چشم های آبی و سبز مغلوب هستند.                                                                                                                                                                              مويرگهايي که چشم را تغذيه ميکنند از مغز کبوتر دستور ميگيرد تا مواد و انرژي هاي لازم را به چشم برسانند و طبق گفته اين افراد عمل نميکند تا به چشم زرد و يا سفيد بهتر مواد مغزي برساند .                                                                                                                                                    مويرگهايي که کار تغذيه چشم را بعهده دارند ، برحسب رنگدانه ها تغذیه چشم را بهتر رسيدگي نمکنند.                                                                اينگونه نظرات عهد حجري ست، و نبايد استناد به اينگونه سخنان کرد، هيچگونه رابطه اي بين چشم , و ژن پرواز قوي در کبوتران بلند پرواز( چه ايراني و چه خارجي) وجود ندارد .                                                                                                                                                                               هيچ دانشمندي تا کنون نه تحقيقي راجب اين موضوع کرده و نه تحقيقاتي را ميتوانيد راجب رابطه بين آنها که علمي باشد پيدا کرد .                               تحت هيچ عنوان نميتوان اينگونه نظرات را پذيرفت.در انواع کبوتران چه زينتي و چه مسافتي و چه در بلند پرواز , انواع چشم ها را ميشود ملاحظه کرد , رنگي و سياه و سفيد و زرد  و غیرو. از حدقه بيرون زده و يا ريز و کوچک و درشت , نميتوانيد بگوِيد که مثلا چشم درشت و يا رينگ دار در کبوتران زينتي وجود ندارد ، ولي هيچگونه ژن پرش قوي در ژنوم اين کبوتران زینتی وجود ندارد .                                                                                                               پس!!! هيچگونه رابطه اي بين چشم و ژن پرواز و برگشت پذيري قوی و یا ضعیف کبوتران وجود ندارد, جتي بين کبوتران مسافتي فقط طبق تجربه و ديد عيني , بدونه هيچگونه دليل علمي , با رجوع به کبوتران قهرمان ميگويند اين چشم ميتواند از ساير چشم ها در نسلي که توليد شده برگشت پذيري بهتري داشته باشد ,پس ارتباطي بين چشم کبوتران مسافتي با بلند پرواز بخصوص ايراني وجود ندارد . A-kbpi

 


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی